Vesitalous-lehden toimitus

Päätoimittaja

Timo Maasilta, dipl.ins.

e-mail: timo.maasilta(a)mvtt.fi

Toimitussihteeri

Tuomo Häyrynen

e-mail: tuomo.hayrynen(a)vesitalous.fi

Toimituskunta

Hannele Kärkinen

dipl.ins.

Riina Liikanen

tekn. tri., vesihuoltoinsinööri, Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Paula Lindell

dipl. ins., vesihuoltoinsinööri, Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Minna Maasilta

dipl.ins., toiminnanjohtaja, Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Riku Vahala

tekn. tri., vesihuoltotekniikan professori, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Olli Varis

tekn. tri, vesitalouden professori, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Erkki Vuori

lääket. kir. tri., professori, emeritus, Helsingin yliopisto, oikeuslääketieteen osasto


Ohjeita Vesitalous -lehden kirjoittajille