Vesitalous-lehden toimitus

Päätoimittaja

Timo Maasilta, dipl.ins.

E-mail: timo.maasilta(a)mvtt.fi

Toimitussihteeri

Tuomo Häyrynen

E-mail: tuomo.hayrynen(a)vesitalous.fi

Toimituskunta

Esko Kuusisto

Fil. tri., johtava hydrologi,
Suomen ympäristökeskus

Riina Liikanen

Tekn. tri., vesihuoltoinsinööri,
Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Lea Siivola

Dipl. ins.
Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Saijariina Toivikko

Dipl. ins., vesihuoltoinsinööri,
Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Riku Vahala

Tekn. tri., vesihuoltotekniikan professori,
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Olli Varis

Tekn. tri, vesitalouden professori,
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Saija Vuola
Fil.maist., projektipäällikkö
Suomen Vesiyhdistys ry.

Erkki Vuori

Lääket. kir. tri., professori, emeritus,
Helsingin yliopisto, oikeuslääketieteen osasto


Ohjeita Vesitalous -lehden kirjoittajille