2/2018 — Voimistuvan biotalouden haasteet metsätalouden vesiensuojelulle

maalis 16, 2018

Teemanumero sisältää ajankohtaisen katsauksen lisääntyvän puunkäytön aiheuttamiin haasteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin suometsien vesiensuojelussa. Artikkelit perustuvat pääosin Oulussa 12. – 13.9.2017 järjestetyillä valtakunnallisilla Metsätalouden vesiensuojelupäivillä pidettyihin esitelmiin ja maastodemonstraatioihin. Nämä säännöllisesti järjestettävät päivät kokoavat yhteen metsätaloustoimijat sekä hallinnon ja tutkimuslaitosten asiantuntijat ja tutkijat. Teemanumerosta löytyy tietoa myös aihepiiriin liittyvistä, tällä hetkellä meneillään olevista tutkimus- ja kehittämisprojekteista.

Artikkelit

Marja Hilska-Aaltonen: Lisääntyvän puunkäytön haasteet vesiensuojelulle suometsissä

Jussi Kumpula: Metsäalan uudet investoinnit – uhka vai mahdollisuus?

Leena Finér, Tapio Tuukkanen, Tuija Mattsson, Mika Nieminen, Sirpa Piirainen ja Sirkka Tattari: Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkko tuottaa uutta tietoa hajakuormituksesta

Kaisa Heikkinen, Irmeli Ruokanen, Jaana Rintala ja Samuli Joensuu: Luonto puhdistaa ojitettujen turvemaiden valumavesiä

Kersti Haahti, Mika Nieminen, Leena Finér, Hannu Marttila, Antti Leinonen, Teemu Kokkonen, , Lassi Warsta, Leena Stenberg ja Harri Koivusalo: Mallinnus paljastaa vesiensuojelun tehon metsäojituksissa

Samuli Joensuu: Metsätalous pohjavesialueilla

Markku Koskinen: Tarvitaanko vesiensuojelua soiden ennallistamisessa?

Olli Autio, Juha Jämsén, Tuomas Haapalehto ja Samuli Joensuu: HydrologiaLIFE: Uusilla menetelmillä ja laajalla EU-hankkeella lisää tehoa soiden ennallistamiseen ja metsätalouden vesiensuojeluun

Seppo Hellsten, Ahti Lepistö, Artti Juutinen ja Björn Klöve: BIOWATER- pohjoismainen huippuyksikkö selvittää biotalouden vesistövaikutuksia

Pauliina Louhi: FRESHABIT-hankkeesta tehokkaampia työvälineitä vesiensuojeluun

Katriina Etholén: Iso-Britannian historialliset kanavarakennelmat vierailukohteina

Mikko Sane, Tero Dubrovin, Harri Koivusalo, Päivi Kohonen ja Mika Marttunen: Teekkarit ensi kertaa vesiteemalla Hackathonissa – innostavia sovelluksia avoimesta datasta

Heli Peltola: Ilmastonmuutos ja metsäbiotalous – uhka vai mahdollisuus?

 

Kommentointi on suljettu