3/2019 — Vesihuolto

touko 14, 2019

Jyväskylän järjestettävien Vesihuolto 2019 -päivien mielenkiintoisimmat esitelmät julkaistaan teemanumerossa artikkeleina. Artikkelit kattavat monipuolisesti vesihuoltotoiminnan eri osa-alueet sisältäen niin teknisiä kuin hallinnollisiakin aiheita. Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2019 -päivien osallistujille.

Lehden artikkelit

Mika Rontu: Yhdyskuntatekniikka 2019 –näyttely kokoaa vesihuollon ammattilaiset Jyväskylään

Minna Hanski ja Paul Silfverberg: Vesihuolto tarvitsee hallittua uudistamista

Jari Rintala: Pohjavedenottamoiden velvoitetarkkailu – nykytila ja kehitystarpeet

Ilkka T. Miettinen, Outi Zacheus ja Tarja Pitkänen: Talousvesien mikrobiologisia uhkia – havaintoja 20 vuoden ajalta

Tuija Laakso ja Suvi Virta: Suomen vesihuoltoverkoston kunto ja saneeraustarpeen kehittyminen tulevaisuudessa

Jyrki Paavilainen: Tulossa: Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja 2019

Sofia Risteelä ja Henri Haimi: MBR-tekniikka Taskilan jätevedenpuhdistamolla

Kalle Kiisto: Prosessiurakka, hankinnan näkökulma – case Taskilan MBR

Juha Pirkkamaa: Laatujärjestelmä kierrätyslannoitteille

Tuomo Häyrynen: Tietoa haitta-aineista tarvitaan – uusia tutkimushankkeita käynnissä

Jaakko Gustafsson: Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen oikeasuhtaisen koon määrittämiseen liittyvistä haasteista

Martti Pulli: Eräs esimerkki pumppaamon energiatehokkuuden määrityksestä ja korjauksesta

Anders Buur Baekgaard: Miksi vesihuoltolaitokset ovat mukana kansainvälisessä toiminnassa?

Kommentointi on suljettu