5/2018 — Vesihuollon resurssitehokkuus

loka 19, 2018

Ilmastonmuutos ja resurssien rajallisuus ovat kannustaneet energiatehokkuuden ja ravinnekiertojen tehostamiseen vesihuollossa. Tässä numerossa esitellään aiheeseen liittyneiden kotimaisten hankkeiden tuloksia ja luodaan ajankohtaiskatsaus vesihuollon resurssitehokkuuskehitykseen muutamissa muissa alan kärkimaissa.

Lehden artikkelit

Harri Mattila: Ilmastonmuutos ja raaka-aineresurssien rajallisuus vaikuttavat myös vesihuoltoon

Marina Weck: Energian ja ravinteiden kierrätys- ja kehityshaasteet kansainvälisesti katsottuna

Jarmo Hukka: Vesihuolto vihreän talouden aikakaudelle

Tomi Kiuru: Vesihuoltolaitosten energiatehokkuus haltuun

Tarja Meristö, Jukka Laitinen ja Lauri Tenhunen: Vesiliiketoiminta vuoteen 2037 – tulevaisuuden innovaatiot kehiin!

Petri Juuti ja Riikka Rajala: Vuotaako Sampo vaurauden hukkaan? Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusterin (VEPATUKI) ensimmäinen vuosi keskittyy saneeraustarpeeseen

Juha Kaljunen, Anna Mikola ja Surendra Pradhan: NPHarvest – energiansäästöä typen talteenottoon uudella kalvotekniikalla

Eeva-Liisa Viskari ja Laura Peltonen: Yhdessä vai erillään? Kuivasanitaation mahdollisuuksia vesihuollossa ja ravinteiden kierrossa

Minttu Peuraniemi: Haja-asutuksen vesihuoltotieto haltuun

Mia O’Neill ja Harri Mattila: Vesihuollon koulutuspotentiaalia etsimässä

Petri Juuti ja Riikka Rajala: Kapkaupungin pysyvä vesikriisi – ratkeaako vesipula jos pumpataan lisää vettä vuotavaan verkostoon?

Maija Forss: Komennuksella Käppalassa

Martti Pulli: Pumppaamon universaali energiatehokkuus – uusi käsite ja menetelmä

Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen: Veden kiertotalous

 

 

Kommentointi on suljettu