1/2020 — Vesien lääkeaineet

helmi 07, 2020

Väestön ikääntyessä lääkkeiden käyttö lisääntyy ja vastaavasti lääkepäästöjen määrät ympäristöön kasvavat. Tässä lehdessä esitellään ajankohtaisia tutkimustuloksia erilaisista päästölähteistä kunnalliseen jäteveteen päätyviin lääkejäämiin ja niiden riskeistä ympäristössä, esitellään tehokkaita jäteveden puhdistusteknologioita ja niiden kustannuksia, sekä esitellään mahdollisia ratkaisuja lääkeainekuormituksen vähentämiseen.

Lehden artikkelit

Taina Nystén ja Lauri Äystö: Ohjauskeinoilla ja tehokkailla jätevedenpuhdistusmenetelmillä voidaan vähentää lääkejäämien päästöjä ympäristöön

Lauri Äystö, Niina Vieno, Päivi Fjäder, Jukka Mehtonen ja Taina Nystén: Lääkeaineiden kuorma jätevedenpuhdistamoille ja niiden primääripäästölähteet

Tiina Sikanen, Sanja Karlsson, Lauri Äystö, Niina Vieno ja Jari Yli-Kauhaluoma: Systemaattinen lähestymistapa lääkeaineiden metabolian huomioimiseksi ympäristömittauksissa

Mika Mänttäri, Timo Vornamo ja Mari Kallioinen: Tekniikat lääkeaineiden poistamiseen jätevesistä

Jyrki Laitinen, Niina Vieno ja Kari Kandelberg: Jätevesien lääkejäämien käsittelyn kustannustehokkuus

Jukka Mehtonen, Lauri Äystö, Niina Vieno ja Taina Nystén: Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa

Niina Vieno, Tiina Sikanen, Lauri Äystö, Jukka Mehtonen, Sanja Karlsson ja Taina Nystén: Lääkeaineiden ympäristöluokituksen hyödyt ja haasteet

Niina Vieno, Lauri Äystö, Jukka Mehtonen, Tiina Sikanen, Sanja Karlsson, Päivi Fjäder ja Taina Nystén: Lääkejäämien vesistöriskien arviointi Suomessa

Antonina Kruglova, Irina Levchuk, Anna Mikola ja Maria Valtari: Lääkeaineiden poistaminen suomalaisista yhdyskuntajätevesistä

Erkki Vuori: In Aqua Veritas

Esko Kuusisto: Astiahaihdunta Suomessa jaksolla 1958.2018

Antti Kaseva, Emilia Suvanto, Hanna Hänninen, Jouni Lehtoranta ja Petri Ekholm: Sulfaatin ja hiilen vaikutus Turun Maarian altaan pohjasedimentin ainekiertoihin

Noora Paronen: Lääkejäämiin vaikutetaan tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa

Kommentointi on suljettu