1/2019 — Maankuivatus ja ilmastonmuutos

tammi 25, 2019

Ennustetun ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät eniten maapallon pohjoisimmilla ja eteläisimmillä alueilla. Meillä Suomessa talvien on ennustettu leudontuvan ja sademäärien kasvavan, mutta mikä haasteellisinta ääri-ilmiöiden on ennustettu lisääntyvän. Muuttuvat olosuhteet asettavat myös maankuivatukselle ja vesien hallinnalle uusia haasteita. Miten ennakoidut muutokset vaikuttavat viljelyyn, kuivatustarpeeseen ja mitoitukseen sekä maatalouden ympäristökuormitukseen, maan hiilivarantoon ja maatalouspolitiikkaan. Näitä kysymyksiä pohdittiin lokakuussa Dipolissa järjestetyssä Maankuivatus ja ilmastonmuutos -seminaarissa. Tähän lehteen kootaan mielenkiintoisimmat esitykset seminaarista.

Lehden artikkelit

Seija Virtanen: Maankuivatus ja ilmastonmuutos linkittyvät vahvasti toisiinsa

Joni-Pekka Pietikäinen, Kimmo ruosteenoja ja Ari Venäläinen: Tuoko ilmastonmuutos Suomeen kuivuutta vai ylen määrin sateita?

Maiju Narikka ja Harri Koivusalo: Ilmastonmuutoksen vaikutukset lumipeitteeseen Etelä-Suomessa

Matti Kummu ja Elina Lehikoinen: Globaalit haasteet ja mahdollisuudet ruoantuotannossa – myös Suomi osallisena

Mikael Hildén: Ilmastonmuutoksen haasteet maatalouspolitiikalle

Laura Höijer, Eija Hagelberg ja Liisa Kulmala: Carbon Action – pelto eläväksi ja aktiiviseksi hiilinieluksi

Markku Puustinen, Marja Jalli, Katja Kauppi, Kaisa Västilä, Sirkka Tattari, Jari Koskiaho ja Laura Alakukku: Viljelyjärjestelmien sopeutuminen muuttuviin ilmastollisiin olosuhteisiin ja ympäristövaatimuksiin – käytännön ratkaisut ja vaikutusten seuranta kokeilualueilla

Kaija Hakala: Ilmastonmuutoksen vaikutukset maatalouteen Suomessa ja viljelijän mahdollisuudet sopeutua

Merja Myllys, Harri Huhta, Perttu Virkajärvi, Eila Turtola ja Anneli Partala: Turvepelloilta runsaat ravinnehuuhtoumat

Markku Yli-Halla: Märkyyden merkit Suomen viljelymaissa

Jyrki Nurminen, Maija Paasonen-Kivekäs ja Helena Äijö: Tuotantosuunnan vaikutus peltoalueelta tulevaan ravinne- ja kiintoainekuormitukseen

Maija Paasonen- Kivekäs, Helena Äijö, Merja Myllys, Jyrki Nurminen, Olle Häggblom ja Heidi Salo: Täydennysojituksen vaikutus savipellon kuivatukseen ja ravinnehuuhtoumiin

Pekka Stén, Krister Dalhem, Sten Engblom, Anders Grannas, Eva Högfors-Rönnholm, Rainer Rosendahl ja Peter Österholm: Kemiallinen täsmäkäsittely happamilla sulfaattimailla

Petri Juuti, Tapio Katko ja Riikka Rajala: Vesihuollon haasteet Suomessa – saneerausvelka ja tutkimusresurssien puute ongelmina

Jari Silander, Antti Parjanne ja Maija Tiitu: Suomen tulvariskit nyt ja tulevaisuudessa

Gustav Rehnberg: Ilmastonmuutos on haaste ihmiskunnalle ja maataloudelle

Kommentointi on suljettu