2/2019 — Hulevesien laadullinen hallinta

maalis 22, 2019

Teemanumero sisältää katsauksen hulevesien laadullisen hallinnan ajankohtaisista sovelluksista. Artikkelit perustuvat Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut –hankkeessa vuonna 2018 kerättyihin tietoihin. Kaupunkien hulevedet ovat tyypillisesti merkittäviä lähivesistöjen kuormittajia mm. ravinteiden ja raskasmetallien osalta, ja niihin liittyvien ongelmien ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan entisestään kaupunkirakenteiden tiivistyessä ja ilmasto-olojen muuttuessa. Tulevaisuuden hulevesisuunnittelussa tullaankin korostamaan kaupunkihydrologisten seikkojen lisäksi myös hulevesien puhdistamista. Tutkittu tieto laadunhallinnan menetelmien toimivuudesta tarjoaa lähtökohdan niiden menestyksekkäälle soveltamiselle uusissa kohteissa.

Lehden artikkelit

Juhani Järveläinen: Laadullisen hallinnan merkitys korostuu tulevaisuuden hulevesirakentamisessa

Juhani Järveläinen, Kirsi Kuoppamäki ja Mikko Pöysti: Hulevesien siirto, biosuodatuskäsittely ja suodatusmateriaalien vertailu Lahdessa

Sonja-Maria Ignatius, Olli Hakala, Joel Kerkkänen, Kirsi Kuoppamäki, Pietu Pankkonen, Nora Sillanpää ja Leena Sänkiaho: Uusia hulevesiratkaisuja tiiviissä kaupunkiympäristössä

Joel Kerkkänen, Nora Sillanpää, Emilia Lehikoinen, Toni Laurila, Kirsi Kuoppamäki, Elina Kalliala, Marjo Valtanen ja Johanna Jalonen : Hajautettua huleveden hallintaa Espoon Niittykummussa

Emmi Vesala, Nora Sillanpää, Harri Keinänen ja Timo Nikulainen: Hulevesien hallinnan monikäyttöiset alueet ja vuorovaikutus

Giovanni Chaurand, Nora Sillanpää, Tuija Hänninen, Elina Kauppila, Parttu Hyöty ja Harri Koivusalo: Lentoaseman hulevesiä käsitellään pian maanalaisessa kosteikossa

Piia Leskinen ja Heidi Vilminko: Rakennustyömaiden vesienhallinnan keinoja savimailla

Kristel Pynnönen ja Jukka Kero: Hulevesitaksasta alennusta jätevesimaksuihin

Anna Karjalainen, Johanna Salmelin, Jaana Wallin, Hanna Arola, Jussi Kukkonen, Marjo Niittynen, Päivi Meriläinen, Tarja Pitkänen, Ilkka miettinen, Matti Leppänen, Marie Korppoo ja Markus Huttunen: Metallimalmikaivostoiminnan vesistö- ja terveysvaikutusten kokonaisvaltainen riskinarviointi

Mika Kurkilahti, Mikko Olin, Jukka Ruuhijärvi, Katja Kulo ja Martti Rask: Verkkomäärät koekalastusseurannassa

Linnea Blåfield, Petteri Alho, Hannu Hyyppä ja Elina Kasvi: Jokiuoman geometrian ja virtauskentän mittaamisen haasteet ja uudet menetelmät

Tuulia Innala: Hulevedet – rasitteesta resurssiksi

Kommentointi on suljettu