6/2019 — Haja-asutuksen vesihuolto

joulu 11, 2019

Haja-asutusalueiden vesihuoltoon on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota ilmastonmuutoksen, väestönmuutosten ja tarkentuvien ympäristövaatimusten myötä. Tässä lehdessä esitellään ajankohtaisia tutkimustuloksia ja hyviä käytäntöjä vedenhankintaan kaivoista sekä jätevesien johtamiseen ja käsittelyyn haja-asutusalueilla. Teemanumero julkaistaan Vesiyhdistyksen Hajavesihuoltojaoston samanaiheisen seminaarin yhteydessä.

Lehden artikkelit

Ari Niiranen: Hajajätevesisääntelyn pysyvyys ja kohtuullisuus löytyivät

Lauri Ahopelto ja Sanna Vienonen: Äärevien sääilmiöiden vaikutus haja-asutusalueiden vedensaantiin

Ari Kauppinen: Maasuodattamoiden riskit pohjaveden mikrobiologiselle laadulle

Tuija Kaunisto ja Aino Pelto-Huikko: Rakennusten talousvesilaitteistoja koskevat tuotevaatimukset

Pirjo Majuri: Maalämmön keruujärjestelmien mahdolliset vaikutukset talousvesikaivoihin ja riskien vähentäminen

Virve Ståhl: Haja-asutuksen jätevesineuvonta ja jätevesijärjestelmien valvonta Länsi-Uudellamaalla

Johanna Kallio ja Jaakko Suikkanen: Hajajätevesilainsäädännön siirtymäajan piirissä olevat asunnot ja jätevesikuormitus

Nina Pimiä: Vesihuollon rakennemuutos – esimerkkejä osuuskunnista

Jyrki Lammila: Lainsäädännön muutosten vaikutukset vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien toimintaedellytyksiin

Jaakko Gustafsson: Vesihuolto-osuuskunnat vesihuoltolain ja osuuskuntalain rajapinnalla

Martti Pulli: Vedenjakelujärjestelmän ominaisuuksien vaikutus pumppaamon optimaalisen toteutukseen ja käyttöön

Esko Kuusisto: Erään mökin vesihuollon vaiheita

 

Kommentointi on suljettu