5/2017 — Arktiset vedet

loka 13, 2017

Suomi aloitti Arktisen neuvoston puheenjohtajakautensa toukokuussa 2017. Arktinen neuvosto on hallitusten välinen foorumi, jonka tehtävänä on edistää arktisten valtioiden ja alkuperäisväestöjen yhteistyötä erityisesti ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Teemanumerossa perehdytään arktisten vesien tilaan, käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin sekä keskeisiin haasteisiin arktisten vesien kannalta.

Lehden artikkelit

Soile Oinonen: Arktisten vesien hyvän tilan säilyttäminen vaatii pitkänäköisyyttä ja yhteistyötä

Timo Vihma: Veden kiertokulku kiihtyy arktisilla alueilla

Arja Rautio: Vesiturvallisuus arktisilla alueilla

Sari Mitikka, Pekka Räinä ja Annukka Puro-Tahvanainen: Suomen arktisten vesien tila

Jouni Lehtoranta, Antti Taskinen, Petri Ekholm, Olli Malve: Fosforin vapautuminen sedimentistä veteen osana järven hengitystä ja ainekiertoja

Juho Haapala: Vesi tuo toivon paremmasta elämästä: Havaintoja vesivaroihin pohjautuvasta kehityksestä Nepalin maaseudulla

Anu Kettunen: Kuinka paljon ja millaisia mikrobeja juot veden mukana? – Luonnonvesien ja juomavesien laatu Suomessa ja Intiassa

Kristian Meissner, Marko Järvinen, Jukka Aroviita, Daniel Hering ja Florian Leese: Molekyylibiologiset menetelmät tuovat uusia mahdollisuuksia vesien tilan seurantaan

Anne-Mari Rytkönen, Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen: Ajattelun vinoumat päätöksenteossa – tapaustutkimuksena vesistöjen säännöstely

Maria Arjonen, Anna-Maija Hietajärvi ja Jani Saarinen: Integroitu projektitoteutus – uusi tapa myös vesihuollon projekteihin?

Tuomo Häyrynen: Suomi Arktisen neuvoston puheenjohtajana

Antero Järvinen: Suurtuntureiden huonosti tunnetut arktiset vedet

Kommentointi on suljettu