Uponor Infra ostaa Sukellus-Kotkan

Vuonna 1978 perustettu Insinööritoimisto Sukellus-Kotka Oy on erikoistunut vedenalaisten rakenteiden tarkastukseen, korjaukseen, suunnitteluun ja toteutukseen. Projektit koostuvat lyhyistä vedenalaisien rakenteiden tarkastuksista aina laajoihin kokonaisprojektien toteutuksiin, kuten laitureiden korjauksiin ja patoluukkujen uusintoihin. Yksi erikoisosaamisen alue on vedenalaiset louhinnat.

Lue lisää

HSY:n Blominmäen hankkeelle tunnustusta

Espooseen rakennettava Blominmäen yhdyskuntajätevedenpuhdistamon erittäin vaativa suunnittelukohde on saanut kansainvälistä tunnustusta Tekla Global BIM Awards 2020 –kilpailussa.

Lue lisää

Hulevesiä voi puhdistaa ilman kemikaaleja ja suodatusmateriaalia kierrättäen

Lappeenrannassa sade- ja sulamisvedet, eli niin sanotut hulevedet, johdetaan erilliseen viemäriverkostoon, jonka kautta vedet menevät yleensä suoraan vesistöihin. Pääsääntöisesti hulevesiä ei puhdisteta lainkaan, ja sitä kautta vesistöihin voi kertyä joukko aineita, jotka saattavat aiheuttaa vesistöissä pilaantumista.

Lue lisää

Mikromuovien päätymistä Itämereen pyritään estämään viherseinän avulla

Viherratkaisut saattavat tulevaisuudessa nousta merkittävään rooliin mikromuovin torjunnassa ja Itämeren suojelussa. Itämerihaasteen pilottiprojektin aikana testataan, voidaanko viherseinien avulla kerätä hulevedessä esiintyvää mikromuovia talteen tehokkaasti ja estää sen pääsyä vesistöihin.

Lue lisää

Teollisten jätevesien hallintaa Itämeren alueella on parannettu BEST-hankkeessa

Suomalaiset, virolaiset, latvialaiset, puolalaiset ja venäläiset projektipartnerit ovat kehittäneet parempaa teollisten jätevesien hallintaa Itämeren alueella BEST-hankkeessa (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment). Hankkeessa on selvitetty teollisten jätevesien käsittelyn nykytilaa, etsitty hyvää käsittelyä estäviä pullonkauloja sekä kerätty ja testattu hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Lue lisää