Vesihuoltopäivien webinaari – ilmoittaudu mukaan!

Vesihuolto 2020 -päivät toteutetaan webinaarina 4.-5.11.2020. Ohjelmassa kattava kokonaisuus ajankohtaisasiaa.

Lue lisää

Arktisen merijään hupeneminen jatkuu

Vuodesta 1979 alkavan satelliittimittaushistorian aikana merijään laajuus on pienentynyt 13 % vuosikymmenessä.  Tämän vuoden syyskuussa havaittu merijään laajuus Pohjoisella jäämerellä oli 3,9 miljoonaa neliökilometriä. Vain vuonna 2012 jään laajuus on ollut pienempi, 3,7 miljoonaa neliökilometriä.

Lue lisää

Vesistökunnostuksen rahoitushaku on alkanut

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta voi hakea rahoitusta hankkeille, joilla parannetaan vesien ja vesiympäristön tilaa sekä vahvistetaan vesistökunnostajien yhteistyötä. Rahoitusta on tarjolla 4 miljoonaa euroa. Haku päättyy 30.11.2020.

Lue lisää

VELMU-ohjelma voitti Natura 2000 -palkinnon

Euroopan komissio myönsi 14.10.2020 Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmalle arvostetun Natura 2000 -palkinnon. Natura 2000 -palkinto on suunnattu hankkeille, jotka ovat erityisesti edistäneet Euroopan luonnon monimuotoisuuden säilymistä muun muassa kehittämällä suojelualueverkostoa ja lisäämällä suuren yleisön luontotietoisuutta.

Lue lisää

Lah­joi­tus­va­ro­ja pel­to­jen kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen vaih­don mit­taus­a­se­maan Viik­kiin

Maa- ja vesitekniikan tuki ry on päättänyt tehdä huomattavan lahjoituksen Helsingin yliopistolle. 750 000 € lahjoitus on osoitettu maatalous-metsätieteiden koulutusalalle.

Lue lisää