Väitös: Yhdyskuntien kestävä vesihuolto edellyttää toimiakseen laajaa osaamista

Yhdyskuntien kestävä vesihuolto edellyttää perusteellista yhdyskuntien toimintojen tuntemusta sen lisäksi, että taloudelliset ja hallinnolliset järjestelyt toimivat hyvin ja tekniikka on korkealaatuista. Myös vesihuollon rakenteiden eli talous- ja jätevesiputkistojen ja järjestelmien ylläpito vaatii erityistä huomiota. Tähän tulokseen on päädytty Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Jyrki Laitisen väitöskirjassa, joka tarkastetaan Tampereen yliopistossa 11.9.2020.

Lue lisää

Koronaviruksen esiintyminen jätevedessä voi olla varoitus tartuntojen lisääntymisestä

Koronan jätevesiseurannassa elokuun lopussa virusta todettiin viidellä sellaisella paikkakunnalla, jolla löydöksiä ei ollut vielä kuun alussa. Elokuun 23.–24. ja 30.–31.8. toteutetuissa seurannoissa koronavirusta löytyi jätevedenpuhdistamoilta Jyväskylässä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa.

Lue lisää

Maa- ja vesitekniikan tuelle uusi toiminnanjohtaja

DI Minna Maasilta (34) on nimitetty Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi 1.9.2020 lähtien.

Lue lisää

Vesistöjen kemiallinen tila on edelleen huono

Suomen järvien, jokien ja rannikkovesien kemiallinen tila ei ole parantunut, vaikka useimpien aineiden pitoisuudet alittavat niille asetetut pitoisuusrajat eli laatunormit. Muutaman pysyvän ja eliöihin kertyvän aineen laatunormit ylittyvät laajasti Suomessa ja sen vuoksi pintavesien kemiallinen tila on huono.

Lue lisää

Mikromuoveja löytyy kaikkialta vesistöissä

Mikromuoveja esiintyy kaikkialla vesistöissä sekä kaloissa, simpukoissa ja pohjaeläimissä. Mikromuovit aiheuttavat vesieliölle stressiä ja voivat altistaa ne haitta-aineille. Tulokset selvisivät juuri päättyneessä hankkeessa, jossa kehitettiin myös mikromuovien tutkimusmenetelmiä. Uusia tuloksia ja menetelmiä hyödynnetään mm. Itämeren tilan seurannassa ja suojelussa sekä terveysvaikutusten tutkimuksessa.

Lue lisää