Pohjoismainen jätevesikonferenssi syksyllä Helsingissä

Pohjoismainen jätevesikonferenssi, NORDIWA2019, järjestetään Helsingissä 23. – 25. syyskuuta 2019. Joka toinen vuosi järjestettävän konferenssin pääteemoja ovat jäteveden käsittelyyn liittyvien aiheiden ohella viemäriverkostot sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Lue lisää

Metsistä ja soilta tulevaa vesistökuormitusta arvioidaan uudelleen

Suomessa metsätalouden on yleensä arvioitu aiheuttavan vain pienen osan vesistöjä rehevöittävästä ravinnekuormituksesta. Viimeaikaiset tutkimustulokset ja niiden perusteella tehdyt alustavat laskelmat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet tämän käsityksen ja antaneet aiheen tarkentaa ja verrata eri laskentamenetelmiä.

Lue lisää

HSY kehittää uusia innovatiivisia käsittelymenetelmiä jätevesilietteiden hyödyntämiseksi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kehittää jätevesilietteen käsittelyyn uudenlaista menetelmää, jossa lietteestä voidaan poistaa tehokkaasti haitta-aineita, mutta säilyttää arvokkaat fosfori ja hiili maanparannusaineeksi. Prosessissa yritetään saada myös typpi talteen. Tätä varten HSY rakentaa Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen Ekomoon pyrolyysin koetoimintalaitoksen, joka valmistuu ensi vuoden aikana. HSY:n hallitus päätti rakentamisesta 15.2.2019.

Lue lisää

MikseiMikkeli, Mikkelin Vesilaitos ja Ramboll yhteistyöhön vesiliiketoiminnan kehittämisessä

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Mikkelin vesiliikelaitos ja Ramboll Finland Oy ovat tehneet sopimuksen Sinisen biotalouden osaamiskeskuksen kehittämisyhteistyöstä. Kehittämisyhteistyön tavoitteena on luoda pohja ja etsiä sopivat toimijat Sinisen biotalouden osaamiskeskukselle Mikkeliin.

Lue lisää

Tourujoen kärkihankkeella hyviä tuloksia Jyväskylässä

Tourujoen valuma-alueen vesien tilan parantamiseen tähtäävä kaksivuotinen kärkihanke on päättynyt. Jyväskylästä hankkeessa oli mukana useita osaprojekteja, joiden yhteisenä tavoitteena oli veden hallintaan ja laatuun liittyvien haasteiden ratkaiseminen erilaisin luontopohjaisin ratkaisuin.

Lue lisää