Smart Water -seminaari 26.11.

Älyvedellä tarkoitetaan uusia menetelmiä, joilla voidaan hallita ja analysoida vesihuoltoa. Älyvesi eli Smart Water rikkoo nykyisiä toimintamallejamme tarjoamalla uutta teknologiaa vedenottoon, veden jakeluun ja sen käsittelyyn.

Lue lisää

Maa- ja vesitekniikan tuelta tunnustusta vesitutkijoille

Maa- ja vesitekniikan tuki ry on palkinnut ansioituneita vesitekniikan tutkijoita. Palkinnot myönnettiin Bjørn Kløvelle ja Olli Varikselle yhdistyksen 70-vuotisjuhlien yhteydessä 25.10.

Lue lisää

Venlan tunnuslukuraportti 2018 on ilmestynyt

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä (Venla) on web-pohjainen järjestelmä ja se on tarkoitettu Vesilaitosyhdistyksen (VVY) varsinaisille jäsenille. Laitosten itse ylläpitämä vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä perustettiin vastaamaan viranomaisten tiedon tarpeisiin.

Lue lisää

WSP laajenee Hollannin markkinoille

WSP ostaa Lievensen – yhden Hollannin johtavista rakennetun ympäristön konsulteista.

Lue lisää

Rakennekalkitusta tutkitaan uutena maatalouden vesiensuojelukeinona

Rakennekalkitus on lupaava keino vähentää savipeltojen eroosiota ja ravinnekuormitusta vesistöihin. Kolmivuotisessa tutkimushankkeessa selvitetään menetelmän tehokkuutta ja oikeanlaista toteutustapaa sekä pelloilla että laboratoriossa. Tuloksena syntyy käytännönläheinen opas viljelijöille.

Lue lisää