Kuitukäsittely voi jopa puolittaa pellon fosforivaluman

Metsäteollisuudesta peräisin olevat maanparannuskuidut vähentävät tehokkaasti maa-aineksen ja fosforin ravinnehuuhtoutumia pelloilta vesistöihin usean vuoden ajan. Tulokset selviävät Luonnonvarakeskuksen (Luke) Jokioisilla toteutetusta vuosien mittaisesta kenttätutkimuksesta, jossa on selvitetty maanparannuskuitujen tehoa ehkäistä maatalouden huuhtoumia.

Lue lisää

Vesitalous-lehdet poikkeustilanteen ajan vapaasti luettavissa

Vesitalous-lehti tarjoaa kaikki numerot vapaasti luettavaksi koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilanteen ajaksi.

Lue lisää

Väitös: Ravinnerikkaita kierrätyslannoitteita teollisuuden jätemateriaaleista ja sivutuotteista

Yhdistämällä teollisuuden jätemateriaalivirtoja ravinnepitoisten jätevesien kanssa voidaan muodostaa hyödyllinen uusiotuote, joka on myös ympäristökuormitukseltaan vähäinen.

Lue lisää

Lääkeaineiden poistaminen jätevesistä on tehtävissä nykyisin tunnetuilla puhdistustekniikoilla

Vesistöjen tilaa uhkaa paitsi rehevöityminen, myös erilaisten haitta-aineiden aiheuttama kuormitus. Esimerkiksi lääkeaineilla on vesistöön monia haitallisia vaikutuksia, kuten kaloihin kohdistuvat hormonaaliset muutokset.  Erotustekniikan väitöstutkimus LUT-yliopistossa tarkasteli edistyneitä jätevedenkäsittelytekniikoita.

Lue lisää

Superoksidi tuottaa humusta hajottavia hydroksyyliradikaaleja järvivedessä

Tuore tutkimus osoittaa, että superoksidi tuottaa tehokkaasti hydroksyyliradikaaleja järvivedessä. Erittäin reaktiiviset hydroksyyliradikaalit hajottavat humusta ja pystyvät puhdistamaan ihmisen tuottamat, huonosti hajoavat haitta-aineet luonnosta. Tutkimus julkaistiin Water Research -julkaisussa huhtikuussa 2020.

Lue lisää