Stora Enso ja Gasum edistävät kiertotaloutta yhdessä ottamalla käyttöön biokaasulaitoksen Ruotsissa

Stora Enson Nymöllan tehtaalla Ruotsissa on otettu käyttöön biokaasulaitos, joka tuottaa prosessivedestä nesteytettyä biokaasua (LBG). Kyseessä on Stora Enson ja Gasumin yhteistyöprojekti.

Lue lisää

HSY tutkii tulevaisuuden vedentuotantoratkaisuja

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on pilotoinut vedentuotannossa innovatiivista ultrasuodatusta, joka toimii nykyistä kemiallista saostusta nopeammin ja tehokkaammin.

Lue lisää

Viemäreiden toimivuutta parannetaan Espoossa

Viemäreiden kapasiteettia on lisättävä toimintavarmuuden turvaamiseksi, koska jätevesimäärä kasvaa kaupungin kehittyessä. Espoon Blominmäen itäisen valuma-alueen investointikokonaisuuden hankesuunnitelma hyväksyttiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n hallituksessa 23.4.2021.

Lue lisää

Länsi- ja Pohjois-Suomeen ennustetaan pieniä tai tavanomaisia kevättulvia

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle odotetaan tavanomaista pienempää kevättulvaa lähipäivinä ja Lappiin aikaisintaan toukokuun puolivälissä.

Lue lisää

Luonnon monimuotoisuutta edistävä Helmi-ohjelma lausunnoille

Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa. Helmi-ohjelman tavoitteista ja toimista pyydetään lausuntoja 12.5.2021 mennessä. Kyseessä on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma.

Lue lisää