Kemikaalivuodot ja sammutusjätevedet hallintaan uuden oppaan avulla

Laitoksista ja varastoista voi valua ympäristöön kemikaaleja tai sammutusjätevesiä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai riskejä ihmiselle tai ympäristölle. Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaan on julkaistu uusi opas.

Lue lisää

Metsätalouden ravinnekuormitus on aiemmin arvioitua suurempi

Metsätalouden osuus metsistä ja soilta tulevasta typen kokonaiskuormituksesta on uuden arvion mukaan 16 % (7300 tonnia/vuosi) ja fosforikuormituksesta 25 % (440 tonnia/vuosi).  Metsätalouden uusissa kuormitusarvioissa näkyy selvästi metsäojitusten vaikutus. Nämä MetsäVesi-hankkeen kuormitusarviot ovat suurempia kuin hallinnossa ja raportoinneissa aiemmin käytetyt vuosiarviot eli 3250 tonnia typpeä ja 230 tonnia fosforia (Tilastollinen vuosikirja 2018).

Lue lisää

Venäläisiä vesihuoltolaitoksia digitalisoidaan suomalaisella osaamisella

Yritykset ja vesihuoltolaitokset kehittävät suomalaiseen vesiosaamiseen perustuvaa kansainvälistä liiketoimintaa. Viimeisin uutinen tulee Oulusta.

Lue lisää

Hiekkaharjun uuden vesitornin säiliö nostetaan ylös

Vantaan Hiekkaharjuun parhaillaan rakennettavan uuden vesitornin massiivinen säiliö nousee ylös marras-joulukuussa 2019. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n urakoitsija YIT valmistaa säiliötä nostovalmiiksi.

Lue lisää

Uusi tuote antaa reaaliaikaista tietoa veden kulutuksesta

Suihkuvahti on älykäs tapa mitata vedenkulutusta reaaliajassa. Älyteknologiaan perustuva laite antaa tarkan tiedon veden ja sen lämmitykseen kulutetun energian kulutuksesta.

Lue lisää