Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen – veden juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet

Juoksuttaminen kannattaa varsinkin, jos vesi on seissyt useita tunteja tai jos vesikalusteet ovat alle vuoden ikäiset.

Lue lisää

Haitallisia aineita löytyi hule- ja jätevesistä

Turku ja joukko Itämeren kaupunkeja on osallistunut tutkimukseen, jossa analysoitiin kaupunkiympäristössä löytyviä haitallisia aineita. Näytteistä analysoitiin mm. ftalaatteja, alkyylifenoleja, perfluorattuja yhdisteitä ja metalleja. Kaikista eri kaupungeista otetuista näytteistä löytyi tutkittuja yhdisteitä, mikä osoittaa näiden aineiden olevan laajalle levinneitä elinympäristössämme.

Lue lisää

Pohjoisten virtavesien pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuutta tutkittiin

Väitöstyössä tutkittiin pohjoisten, luonnontilaisten virtavesien pohjaeläinyhteisöihin keskeisesti vaikuttavia ympäristötekijöitä. Tiedon kerääminen nyt on tärkeää, koska pohjoiset alueet ovat erityisen herkkiä ympäristön muutoksille ja esimerkiksi etenevän ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisissa ekosysteemeissä on jo havaittu.

Lue lisää

Kissakosken luonnonmukainen kalatie toimii erinomaisesti

Hirvensalmen Kissakosken kalatie on osoittautunut toimivaksi kalaseurannan perusteella. Seurantajakson, 2.5. – 1.11. 2017, aikana voimalaitoksen ohitti kalatien kautta yli 17 000 kalaa ja 10 eri kalalajia.

Lue lisää

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin

Pohjanmaan vesistöissä varaudutaan hyydetulvien syntymiseen sään vähitellen kylmetessä. Ähtävänjoella pahimpien hyydekohteiden läheisyyteen on asennettu ns. hyydeköydet, joilla pyritään nopeuttamaan jääkannen muodostumista.

Lue lisää