Adjunct Professor -tehtävässä aloittanut Nora Sillanpää tutkii hulevesiä

TkT Nora Sillanpää on nimitetty Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön laitokselle Adjunct Professor -tehtävään 1.12.2020–30.11.2025 väliseksi ajaksi.

Lue lisää

Espoolainen Solar Water Solutionsille vedenpuhdistamoprojektin pilotointi Keniassa

Hollantilainen Climate Fund Managers (CFM) rahoittaa 200 vedenpuhdistuslaitteen asentamisen Kituin maakuntaan Keniassa. Laitteistot valmistetaan suomalaisen vesiteknologiayhtiö Solar Water Solutionsin tehtaalla Espoossa.

Lue lisää

Vesihuoltoa rakennettaessa kaivamaton menetelmä voi korvata kadun aukikaivun yhä useammin

Kasvavan kaupunkiympäristön entistä haastavammat saneerauskohteet ajavat etsimään uusia tekniikoita vesihuoltoon. Kaivamattomia menetelmiä käytetään Suomessa jonkin verran, mutta kaikkia menetelmiä ei vielä osata hyödyntää. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on tehnyt markkinakartoitusta kaivamattomien menetelmien käytön lisäämiseksi Suomessa.

Lue lisää

Kipsi puolitti käsiteltyjen peltojen fosforihuuhtouman Vantaanjoella

Peltojen kipsikäsittely osoitti tehonsa ravinnekuormituksen vähentäjänä John Nurmisen Säätiön johtamassa Vantaanjoen kipsihankkeessa. Säätiö vetoaa päättäjiin, jotta toimenpidettä voitaisiin toteuttaa julkisella rahoituksella myös Vesiensuojelun tehostamisohjelman päätyttyä.

Lue lisää

Rahoitusta hulevesien hallintaan ja käsittelyyn päästöjen vähentämiseksi

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta hulevesien laadun parantamiseksi ja haitallisten aineiden poistamiseksi voi hakea 25.11.2020-29.1.2021 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Rahoitusta on tarjolla noin 2 miljoonaa euroa.

Lue lisää