Peltojen kipsikäsittelystä tehoa maatalouden vesiensuojeluun

Peltojen kipsikäsittely on osoittautunut tehokkaaksi, turvalliseksi ja viljelijöiden hyväksymäksi keinoksi vähentää maatalouden fosforikuormitusta Itämereen. Tulokset perustuvat laajaan kipsinlevitystä testanneeseen pilottiin Varsinais-Suomessa.

Lue lisää

HSY ottaa käyttöön uuden maksurakenteen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ottaa 1.1.2019 käyttöön uudet määräytymisperusteet vesihuollon perusmaksuille ja liittymismaksuille sekä huleveden perusmaksuille ja liittymismaksuille. Uudella maksurakenteella pyritään selkeyttämään maksuja asiakkaille ja erottamaan hulevesiviemäröinnin maksut vesihuollon maksuista.

Lue lisää

Kärkihankerahoituksella parannetaan vesien ja Itämeren tilaa

Ympäristöministeriö rahoittaa lähes viidellä ja puolella miljoonalla eurolla vesien ja Itämeren tilaa parantavia kärkihankkeita eri puolella Suomea. Rahoitusta saa yhteensä 27 hanketta.

Lue lisää

Arktinen tiedesopimus voimaan – edistää käytännön tutkimusyhteistyötä

Keskiviikkona 23.5. voimaan astunut Arktisen neuvoston maiden välinen valtiosopimus parantaa käytännön tutkimusyhteistyötä. Suomella on vahva ja kansainvälinen arktisen tutkimuksen perinne korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vuoteen 2019 saakka.

Lue lisää

Kingiseppin kaupungin jätevesien puhdistusta tehostettiin

John Nurmisen Säätiö ja Kingiseppin vesilaitos juhlistivat menestyksekästä yhteistyöprojektiaan, tehostetun fosforinpoiston käynnistämistä Kingiseppin kaupungin jätevedenpuhdistamolla Luoteis-Venäjällä. Kingiseppin puhdistamon juhlallisuuksiin osallistui myös säätiön yhteistyökumppaneita ja median edustajia.

Lue lisää