Mikromuovien kaappaus nanoselluloosalla ennen niiden päätymistä vesistöihin

Tuhannessa litrassa merivettä voi olla jopa 8,3 miljoonaa mikromuovipartikkelia. Hyvin pienten partikkelien tunnistaminen on tähän saakka ollut vaikeaa: yleensä partikkelit havaitaan vasta, kun niitä on kertynyt kalojen elimistöön. VTT:llä kehitetty menetelmä hyödyntää nanoselluloosarakenteita partikkelien varhaisessa tunnistamisessa. Nanoselluloosan avulla partikkelit voitaisiin kaapata jo ennen kuin ne päätyvät vesistöihin.

Lue lisää

Raportti: Edelläkävijyys vesiviisaassa kiertotaloudessa edellyttää ohjauskeinojen rohkeampaa käyttöä

Suomi tavoittelee edelläkävijän ja mallimaan asemaa kiertotaloudessa. Vesiosaamisen ja puhtaiden teknologioiden kehittämiseen ja vientiin kohdistuu suuria odotuksia. Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE) -hankkeessa kartoitettiin ja arvioitiin ohjauskeinoja ja rahoitusmalleja, joilla vesiviisaan bio- ja kiertotalouden ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa voitaisiin edistää Suomessa.

Lue lisää

Vesihuoltolainsäädännön toimivuus tarkastellaan toukokuun loppuun mennessä

Kansallisessa vesihuoltouudistuksessa käynnistyy sen ensimmäinen valmisteluhanke, jossa arvioidaan vesihuoltolainsäädännön sekä siihen liittyvien säädösten toimivuus toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi tehtävänä on ohjata selvitystä, jolla kartoitetaan muiden Euroopan maiden kokemuksia vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan valvonnasta.

Lue lisää

Jyväskylän kaupunki keskeyttää Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöomistusosuuden myyntiselvityksen

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti keskeyttää 16.12.2019/242 käynnistämänsä selvitystyön Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöomistusosuuden myymisestä. Kaupunginhallitus otti asian pöydältä käsiteltäväksi kokouksessaan 10.2.2020.

Lue lisää

Vesi on meidän -kansalaisaloite sai heti paljon kannatusta

Kansalaisaloitteella ”Vesi on meidän” pyritään estämään vesihuollon yksityistäminen Suomessa. 31.1. vireillepantu aloite keräsi muutamassa päivässä kymmeniä tuhansia kannatusilmoituksia. 2.2. aloitetta kannatti yli 70 000 ihmistä.

Lue lisää