Vantaanjoessa havaittu kalakuolemia jätevesivuodon sekä pitkään jatkuneen helteen seurauksena

Vantaanjokeen pääsi perjantai-iltana 20.7.2018 puhdistamatonta jätevettä Riihimäen jätevesiverkon Karoliinanojan ylivuotopaikalla. Tarkka päästön suuruus ei ole tiedossa, mutta päästö on ollut enintään 570 m3. Vuodon syynä olivat rankkasateet, ukkosen aiheuttama sähkökatkos sekä varajärjestelmän toimintahäiriö.

Lue lisää

Merialueilla ja järvillä paikoin sinileväkukintoja

Suomen merialueilla on havaittu sinilevää Virolahden, Uudenkaupungin ja Pietarsaaren rannikoilla sekä Haapasaaressa. Järvillä sinilevää on esiintynyt hieman ja vain muutamalla havaintopaikalla runsaasti. 

Lue lisää

Selvitys: Suomen ympäristö- ja vesilupaprosessia tulisi tarkistaa EU-linjausten mukaisiksi

Suomessa on syytä harkita lainsäädännön muuttamista, jotta Suomi noudattaisi EU:n tuomioistuimen tiukentuneita linjauksia vesienhoidon ympäristötavoitteista. Vesien tilatavoitteet ja niistä poikkeaminen tulisi nostaa ympäristönsuojelulain ja vesilain lupajärjestelmissä nykyistä keskeisempään rooliin. SYKEn ja Itä-Suomen yliopiston laatimassa selvityksessä esitetään vaihtoehtoja sääntelyn kehittämiseksi.

Lue lisää

Vesilaitosyhdistyksen Itämeri-sitoumuksena Kiinteistöjen hulevesikampanja

Uudessa Itämeri-sitoumuksessa vesihuoltolaitokset kampanjoivat yhdessä paremman ympäristön puolesta. Tarkoituksena on kohentaa kiinteistön omistajien tietoisuutta hulevesistä ja kiinteistöillä tehtävien toimenpiteiden merkityksestä ympäristölle. Aiheen painoarvoa lisää ympäristömuutoksen myötä lisääntyvät rankkasateet. 

Lue lisää

Ravinteet entistä paremmin kiertoon jätevedestä- tuotantotestaus käynnistyy

Fosforiravinne on mahdollista palauttaa takaisin hyötykäyttöön RAVITA-prosessin avulla. Ravinnekierrolla voidaan vähentää neitseellisen fosforin käyttöä. Prosessille rakennetaan demolaitos Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle vuoden 2018 aikana.

Lue lisää