Digitaaliset tiedot ja niiden analysointi tukevat verkostosaneerausten kohdentamista

Väitös vesi- ja ympäristötekniikan alalta, DI Tuija Laakso. Väitöstilaisuus pidetään 5.6. klo 12 alkaen. Aiheena on Datalähtöinen verkosto-omaisuuden hallinta – painopisteenä viemäriverkostot.

Lue lisää

Väitös: Arktisilla alueilla maaperän vedellä on suuri vaikutus kasvillisuuteen

Luonnonmaantieteilijä Julia Kemppisen väitöstutkimuksen mukaan vesiolot vaikuttavat kasvillisuuden eri lajiryhmiin, kuten putkilokasveihin, sammaleihin ja jäkäliin, sekä yksilöihin että yhteisöihin. Tämä tieto korostaa kosteuden merkitystä herkässä arktisessa ekosysteemissä, jota koettelevat suuret mullistukset.

Lue lisää

Kuitukäsittely voi jopa puolittaa pellon fosforivaluman

Metsäteollisuudesta peräisin olevat maanparannuskuidut vähentävät tehokkaasti maa-aineksen ja fosforin ravinnehuuhtoutumia pelloilta vesistöihin usean vuoden ajan. Tulokset selviävät Luonnonvarakeskuksen (Luke) Jokioisilla toteutetusta vuosien mittaisesta kenttätutkimuksesta, jossa on selvitetty maanparannuskuitujen tehoa ehkäistä maatalouden huuhtoumia.

Lue lisää

Vesitalous-lehdet poikkeustilanteen ajan vapaasti luettavissa

Vesitalous-lehti tarjoaa kaikki numerot vapaasti luettavaksi koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilanteen ajaksi.

Lue lisää

Väitös: Ravinnerikkaita kierrätyslannoitteita teollisuuden jätemateriaaleista ja sivutuotteista

Yhdistämällä teollisuuden jätemateriaalivirtoja ravinnepitoisten jätevesien kanssa voidaan muodostaa hyödyllinen uusiotuote, joka on myös ympäristökuormitukseltaan vähäinen.

Lue lisää