Jätevesitutkimus tukee havaintoja koronan ilmaantuvuudesta

Viimeisimmässä laajassa seurannassa 24.–25.1. koronaviruksen geeniperimää havaittiin kaikkiaan 26 jätevedenpuhdistamon näytteistä. Koronavirusta ei havaittu Porin Luotsinmäen ja Kokkolan Hopeakivenlahden puhdistamoiden näytteistä.

Lue lisää

HSY kehittää jätevedenpuhdistusta Viikinmäessä

Ympäristöministeriö on myöntänyt Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ilmastukseen ja lietteen lämmöntalteenottoon liittyviin hankkeisiin valtiontukea, perusteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Rahoitettavien kehitystoimenpiteiden on laskettu vuosittain säästävän sähköä 240 MWh ja tuottavan lämpöenergiaa 2,8 GWh.

Lue lisää

Uusi indeksi kertoo Itämeren terveydentilan myös ihmisen näkökulmasta

Itämeren terveydentila on arvioitu uudella tavalla. Itämeren terveysindeksi, Baltic Sea Health Index (BHI), eroaa aiemmista tilan arvioista siinä, että ympäristön tilan lisäksi indeksi huomioi meriluonnon ihmiselle tarjoamat hyödyt. Itämeren tämänhetkiselle terveydentilalle indeksi antaa arvosanan 76 asteikolla 1–100, jossa 100 edustaa ihmisen kannalta tavoiteltavaa tilaa.

Lue lisää

Pumppaamopäästöjä Vantaanjokeen on saatu vähennettyä merkittävästi

Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitokset ovat asettaneet visiokseen jätevesiylivuotojen loppumisen. Tavoitteen eteen on tehty yhteistyötä jo vuodesta 2012, ja pitkäjänteisen työn tuloksena ylivuotojen määrää on saatu vähennettyä merkittävästi.

Lue lisää

FinnBuild siirtyy vuoden 2022 syksyyn

Suomen suurin rakennusalan tapahtuma FinnBuild siirtyy järjestettäväksi alkuperäisen tapahtumarytmin mukaisesti vuoden 2022 lokakuuhun. Tulevana syksynä samaan aikaan Kiinteistö-messujen kanssa järjestetään täysin uudella konseptilla toteutettava FinnBuild goes Kiinteistö -tapahtuma, joka tarjoaa foorumin asiakaskohtaamisille.

Lue lisää