Helsinki päivitti hulevesiohjelmansa – hyvällä vesien hallinnalla tulvista eroon

Hulevesien hyvällä hallinnalla vähennetään huleveden määrää, estetään hulevesitulvia ja parannetaan huleveden laatua. Ilmaston muuttuessa ja sateisuuden lisääntyessä hulevesiä hallitaan entistä enemmän maan pinnalla kulkevien avouomien, ojien, viherrakenteiden ja kosteikkojen tai viherkattojen avulla.

Lue lisää

Kierrätysmuovista voidaan valmistaa älykkäitä hulevesisuodattimia

Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun viime vuonna alkaneen yhteisen pilottihankkeen tavoitteena on suunnitella ja valmistaa jäte- ja hulevesisuodattimia, joissa hyödynnetään kiertotalouden materiaaleja, kuten kierrätysmuovia, biohiiltä, jätekipsiä, biopohjaisia aineita ja luonnollista biofilmiä. Suodattimiin voidaan lisäksi integroida älykkäitä antureita, joiden avulla suodattimien toimintaa voidaan seurata paikan päällä tai etäkäyttöisesti.

Lue lisää

Vesihuoltopäivillä ennätysmäärä osallistujia

Saimaan kylpylässä, Lappeenrannan Rauhassa pidetyille Vesihuoltopäiville osallistui kaikkiaan 882 henkilöä.

Lue lisää

Tutkimus ehdottaa ratkaisuja kotimaisen vesiviljelyn kestävään lisäämiseen

Vesiviljely on maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava alkutuotannon muoto. Kasvatettu kala on jo ohittanut naudanlihan tuotannon. Kasvun myös ennakoidaan jatkuvan nopeana. Suomen merialueilla tapahtuvan kalantuotannon lisäämiseksi ympäristölupamenettelyjä olisi syytä sujuvoittaa.

Lue lisää

Komissio haluaa rajoittaa kertakäyttömuovien päätymistä meriin ja luontoon

Euroopan komissio on antanut lakiesityksen, jolla rajoitettaisiin kertakäyttömuovien kulutusta ja laajennettaisiin muovituotteiden valmistajien ja maahantuojien vastuuta muovijätteestä.

Lue lisää