Strategiset tutkimus- ja kokeiluympäristöt vauhdittavat sinistä biotaloutta

Sinisen biotalouden liiketoimintaa tukevan tutkimuksen ja osaamisen painopisteet on määritelty laajassa yhteistyössä. Juuri julkaistun tutkimusagendan tavoitteena on vauhdittaa veteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvaa liiketoimintaa, jotta sininen biotalous olisi Suomelle vahva tulevaisuuden kasvuala ja hyvinvoinnin tekijä.

Lue lisää

Haja-asutusalueiden jätevesiremonttien tekoa lykätään viimeiseen hetkeen

Uponorin toteuttaman jätevesiremonttitutkimuksen mukaan haja-asutusalueella asuvien tietämys uudesta jätevesilainsäädännöstä on suhteellisen hyvä. Lähes 70 % vastanneista ilmoittaa, että uusi jätevesilainsäädäntö on heille tuttu ja he tietävät kuinka lainsäädännön mukaan tulee toimia.

Lue lisää

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon typenpoiston häiriö helpottumassa

HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa kaksi viikkoa jatkunut biologisen typenpoiston häiriö jatkuu yhä. Typenpoisto on kuitenkin saavuttamassa 80 % tason, joka on Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukainen vaatimus. Aktiivilieteprosessin nitrifikaatioaste ja sen myötä kokonaistypenpoisto palautuvat päivä päivältä. Normaalitilassa typenpoisto on yli 90 %, johon päästäneen tämän viikon aikana.

Lue lisää

Pilaantunutta pohjavettä puhdistetaan uudella biologisella menetelmällä

Maatalouden lannoitteet ja torjunta-aineet aiheuttavat merkittävän osan vesien pilaantumisesta Euroopassa. Näiden liiallinen käyttö nostaa pinta-ja pohjavesien nitraatin ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksia.

Lue lisää

Sinileväinen vesi on riski ihmisille ja eläimille

Poikkeuksellisen runsaat sinileväesiintymät lisäävät terveyshaittojen riskiä. Sinilevää sisältävään veteen pitää suhtautua aina siten, että se voi aiheuttaa terveyshaittaa. Jos vedessä on sinilevää, vettä ei saa käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä edes keitettynä. Mahdolliset levämyrkyt säilyvät vedessä muutaman päivän vielä näkyvän leväesiintymän jälkeen.

Lue lisää