Tommi Fred HSY:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden hallitus valitsi kokouksessaan 27.8. tekniikan lisensiaatti Tommi Fredin (52) HSY:n toimitusjohtajaksi.

Lue lisää

Ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamista koskeva hallituksen esitys lausunnoille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta. Esityksellä on tarkoitus tarkistaa erityisesti ympäristöluvan muuttamista ja jätteenkäsittelyn vakuutta koskevaa sääntelyä. Lausuntoja voi antaa 17.9.2021 saakka.

Lue lisää

Pohjoismainen jätevesikonferenssi NORDIWA2021

Konferenssi järjestetään virtuaalisesti 28.9. – 1.10.2021, ja se sisältää kaikki hyvän pohjoismaisen jätevesikonferenssin elementit. Konferenssin ohjelma on julkaistu, tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Lue lisää

Ajankohtaista tietoa puhdistamolietteen käsittely- ja hyötykäyttömääristä

Yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina 2019 ja 2020 on koottu tilasto.

Lue lisää

VVY:n vesiasiain päälliköksi Paula Lindell

VVY:n hallitus valitsi kokouksessaan 30.6.2021 jätevesi- ja lieteasioista vastaavaksi vesiasiain päälliköksi DI Paula Lindellin. Paula työskenteli aiemmin ryhmäpäällikkönä Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymässä (HSY) ja aloitti Vesilaitosyhdistyksen tehtävässään 9.8.2021 alkaen.  

Lue lisää