Energiatehokkuus ja ravinnepäästöjen vähentäminen painopisteinä HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämisessä

Sarjassaan seitsemäs pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistusraportti tarjoaa tietoa Suomen kahden suurimman jätevedenpuhdistamon toiminnasta ja puhdistustehokkuudesta vuonna 2017. Se tarjoaa myös kattavan kuvan uusimmista jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeista pääkaupunkiseudulla.

Lue lisää

EU:n ehdotus uudeksi juomavesidirektiiviksi korostaa riskinarviointia talousveden laadun varmistamiseksi

EU:n komissio on tehnyt helmikuussa ehdotuksen uudeksi juomavesidirektiiviksi. Sen mukaan talousveden riskiperusteinen laadun seuranta tulisi pakolliseksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että erilaisia käytössä olevia seurantatuloksia käytettäisiin nykyistä paremmin hyväksi arvioitaessa niitä riskejä, jotka voivat vaikuttaa talousveden laatuun.

Lue lisää

Mallinnuksella tietoa metsäojitusten vesistöhaittojen hallintaan

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Kersti Haahden väitöstyössä tehty mallinnus osoitti, että paksuturpeisella alueella suometsän kunnostusojituksen jälkeen maa-aineksen liikkeellelähtöä ojien pohjasta saadaan melko tehokkaasti ehkäistyä esimerkiksi perkauskatkoilla tai padottavilla rakenteilla. Jo liikkeelle lähteneen maa-aineksen pysäyttäminen laskeutusaltailla tai lietekuopilla sen sijaan on tehotonta.

Lue lisää

Maailman vesipäivää vietetään – vesioppitunnit kiinnostavat kouluja

Kansainvälistä maailman vesipäivää vietetään torstaina 22.3. Sen juhlistamiseksi HSY tarjosi pääkaupunkiseudun kouluille tilattavaksi maksutta ylimääräisiä vesioppitunteja. Ympäristökasvatuskokonaisuuteen sisältyvät oppitunnit kiinnostivat niin paljon, että ne oli varattu jo alle viikossa.

Lue lisää

Moni kaupunkitulva olisi ehkäistävissä

Vääränlainen rakentaminen on ilmastonmuutostakin isompi tekijä kaupunkialueiden tulvien synnyssä.

Lue lisää