Jokihelmisimpukan palautusta kotijokiinsa kokeillaan

Freshabit LIFE IP -hankkeessa panokset ovat kovat, kun Etelä-Suomen heikentyneet raakkukannat halutaan pelastaa sukupuutolta. Mustionjoen ja Ähtävänjoen jokihelmisimpukat ovat saaneet laitoskasvatuksessa Konnevedellä jälkeläisiä, joiden palautusta luontoon kokeillaan tänä kesänä.

Lue lisää

Fosforin poistaminen kunnallisista jätevesistä onnistuu aiempaa kemikaalittomammin

LUT-yliopiston vedenpuhdistuksen ja membraanitekniikan asiantuntijat Mika Mänttäri ja Mari Kallioinen tutkimusryhmineen ovat osoittaneet, että tertiääripuhdistustekniikoista membraani- eli suodatuskalvomenetelmä soveltuu fosforin poistamiseen kodeissa syntyvästä jätevedestä.

Lue lisää

Lapin tulvatilanne kiihtyy ‒ ennustetut suurtulvat näyttävät toteutuvan

Jokien virtaamat ovat eri puolilla Lappia poikkeuksellisen korkealla, ja ennustetut suurtulvat näyttävät toteutuvan ensi viikon aikana. Keskimääräisen kevättulvan taso on ylitetty ainakin Rovaniemellä ja Kittilässä.

Lue lisää

Vesi.fi tarjoaa tarkkaa ja ajantasaista vesitilannetietoa

Vesi.fi kokoaa yhteen verkkopalveluun tärkeät mittaustiedot veden, lumen ja jään määrästä. Palvelusta voi tarkistaa nyt paikallisen vesitilanteen joka puolelta Suomea eri mittauspisteiltä. Viranomaistiedon lähteisiin perustuva verkkopalvelu on kehitetty alan ammattilaisten ja käyttäjätestaajien kanssa.

Lue lisää

Tulvat lisääntyvät Suomessa, varautumisella pienennetään vahinkoja

Vahingot tämän kevään tulvista Pohjois-Suomessa voisivat nousta jopa 25 miljoonaan euroon, jos niihin ei olisi ennalta varauduttu. Varautumisella riskejä voidaan vähentää merkittävästi. Ilmasto, sää- ja vesiolot muuttuvat, joten varautuminen on yhä tärkeämpää. Varautumisesta huolehditaan viranomaisten laajassa yhteistyössä. Panoksina ovat ihmisten turvallisuus, terveys, rakennettu omaisuus sekä välttämättömät palvelut kuten vesi- ja energiahuolto.

Lue lisää