Kaasuputken rakentamiselle lupa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan Nord Stream AG:lle Venäjä-Saksa kaasuputken rakentamiselle Suomen talousvyöhykkeellä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 12.2.2010 vesilain mukaisen luvan Nord Stream AG:lle Venäjä-Saksa kaasuputken rakentamiselle Suomen talousvyöhykkeellä. Kaasuputki koostuu kahdesta kaasuputkilinjasta, jotka sijoitetaan Suomen talousvyöhykkeelle 375 kilometrin matkalle. Putkien kautta Venäjältä kuljetetaan maakaasua 55 miljardia m3 vuodessa Saksaan ja sieltä edelleen useisiin Euroopan maihin. Aiemmin […]

Lue lisää

Vesitalous-lehti 50 vuotta

”Maassamme on jo pitkähkön ajan pidetty tarpeellisena aikakauslehteä, joka palstoillaan voisi seurata ja osaltaan edistää maa- ja vesirakennuksen, vesihuollon, vesiensuojelun sekä muiden vesitalouteen sisältyvien alojen kehitystä ja ennen kaikkea tehdä tunnetuksi näihin aloihin liittyvät ajankohtaiset ja yhteiskunnan kannalta tärkeät kysymykset laajoille piireille. ” Näilä sanoin päätoimittaja Aimo Maasilta esitteli Vesitalous-lehden sen ensimmäisessä numerossa vuonna 1960. […]

Lue lisää