Yhdyskuntatekniikka 2011-näyttely kokoaa alan ammattilaiset Turkuun

YT-näyttely on vuonna 1983 alkaneen historiansa aikana kohonnut alan selvästi suurimmaksi messutapahtumaksi Suomessa. Joka toinen vuosi järjestettävä YT-näyttely tarjoaa erinomaiset puitteet tutustua yhdyskuntateknisen alan viimeisimpiin tuotteisiin ja palveluihin sekä luoda kontakteja muiden alan ammattilaisten kanssa. Ensimmäinen YT-näyttely järjestettiin vuonna 1983 Kouvolassa, jolloin näytteilleasettajia oli 112 ja kävijämäärä 3700. Tapahtuman mitat kasvoivat tasaisesti vuosituhannen vaihteeseen asti, […]

Lue lisää

www.dropler.org – maailman vesitilastot vuorovaikutteisina netissä

Kuinkahan suuri osa kenialaisista nautti kunnollisesta juomavedestä vuonna 2005? Mikä oli osuus naapurimaassa Tansaniassa? Näyttäisikö tällä olevan suhde maiden lapsikuolleisuuteen? Entäpä jos voisit seurata näiden kahden suureen kehitystä eri maissa animaationa ajan suhteen? Dropler.org -projekti pukee veteen liittyvää tilastotietoa helposti ymmärrettäviksi, interaktiivisiksi visualisaatioiksi. Dropler.org on Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun ammattiainekerho Akvan ja Vesi ja kehitys -ryhmän […]

Lue lisää

Vesivaroja koskevaa tietoa halutaan hyödyntää tehokkaammin

Suomen ympäristökeskuksen hydrologiapalveluita on hyödynnettävä nykyistä kattavammin. Hydrologiset palvelut tuottavat yhteiskunnalle, elinkeinoille ja kansalaisille välttämätöntä tietoa ja ennusteita maamme vesivaroista ja -tilanteesta. Tietojen merkitys kasvaa varauduttaessa ilmastonmuutoksen seurauksiin. Palveluiden kehittämisryhmän raportti valmistui tammikuun lopussa. Työryhmä ehdottaa, että SYKEn hydrologisia palveluita kehitetään muun muassa luomalla yhtenäinen karttapohjainen vesitilanne- ja varoituspalvelu. Tavoitteena on, että tiedot vesitilanteesta ja […]

Lue lisää

Vesitilanne tammikuun lopussa 2011: suurten järvien pinnat alhaalla, lunta melko runsaasti

Suomen ympäristökeskus 1.2.2011: Tammikuu kerrytti lumipeitettä tavanomaista enemmän koko maassa, mutta ajankohdan ennätyshankia ei missään ole. Katoille on syytä katsoa ainakin etelä- ja lounaisrannikolla sekä Savossa. Monien suurten järvien pinnat ovat varsin alhaalla, Saimaalla vajausta on puoli metriä. Tammikuu kerrytti lumipeitettä tavanomaista enemmän koko maassa, mutta ajankohdan ennätyshankia ei missään ole. Katoille on syytä katsoa […]

Lue lisää

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä miljoonan euron lahjoitus Aalto-yliopistolle

Maa- ja vesitekniikan tuki ry on lahjoittanut 30.12.2010 Aalto-yliopiston säätiöpääomaan miljoona euroa. Aalto-yliopiston monitieteiset teemat, kuten ihmislähtöinen elinympäristö sekä energia ja luonnonvarojen kestävä käyttö ja tätä kautta panostus muun muassa vesitekniikan ja siihen liittyvän ympäristötekniikan sekä maaperän suojelun tutkimus- ja opetustoimintaan tukevat yhdistyksen tavoitteita

Lue lisää