Vesivaroja koskevaa tietoa halutaan hyödyntää tehokkaammin

Suomen ympäristökeskuksen hydrologiapalveluita on hyödynnettävä nykyistä kattavammin. Hydrologiset palvelut tuottavat yhteiskunnalle, elinkeinoille ja kansalaisille välttämätöntä tietoa ja ennusteita maamme vesivaroista ja -tilanteesta. Tietojen merkitys kasvaa varauduttaessa ilmastonmuutoksen seurauksiin. Palveluiden kehittämisryhmän raportti valmistui tammikuun lopussa. Työryhmä ehdottaa, että SYKEn hydrologisia palveluita kehitetään muun muassa luomalla yhtenäinen karttapohjainen vesitilanne- ja varoituspalvelu. Tavoitteena on, että tiedot vesitilanteesta ja […]

Lue lisää

Vesitilanne tammikuun lopussa 2011: suurten järvien pinnat alhaalla, lunta melko runsaasti

Suomen ympäristökeskus 1.2.2011: Tammikuu kerrytti lumipeitettä tavanomaista enemmän koko maassa, mutta ajankohdan ennätyshankia ei missään ole. Katoille on syytä katsoa ainakin etelä- ja lounaisrannikolla sekä Savossa. Monien suurten järvien pinnat ovat varsin alhaalla, Saimaalla vajausta on puoli metriä. Tammikuu kerrytti lumipeitettä tavanomaista enemmän koko maassa, mutta ajankohdan ennätyshankia ei missään ole. Katoille on syytä katsoa […]

Lue lisää

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä miljoonan euron lahjoitus Aalto-yliopistolle

Maa- ja vesitekniikan tuki ry on lahjoittanut 30.12.2010 Aalto-yliopiston säätiöpääomaan miljoona euroa. Aalto-yliopiston monitieteiset teemat, kuten ihmislähtöinen elinympäristö sekä energia ja luonnonvarojen kestävä käyttö ja tätä kautta panostus muun muassa vesitekniikan ja siihen liittyvän ympäristötekniikan sekä maaperän suojelun tutkimus- ja opetustoimintaan tukevat yhdistyksen tavoitteita

Lue lisää

Fosforilannoituksen optimi on löydettävissä

Viljelijän ja vesistön edut fosforilannoituksen suhteen saattavat olla lähempänä toisiaan kuin tähän asti on kuviteltu, totesi tutkija Antti Iho MTT:stä väitöstutkimuksessaan. Fosfori on kasveille välttämätön ravinne, mutta sen huuhtoutuminen pelloilta kiihdyttää vesistöjen rehevöitymistä. Ihon laatiman dynaamisen laskentamallin mukaan on mahdollista optimoida fosforilannoitusta siten, että ravinne riittää viljanviljelyn tarpeisiin mutta sen huuhtoutumat vesistöihin eivät nouse sietämättömän […]

Lue lisää

Suomalaiset muita huolestuneempia Itämeren tilasta

Suomalaiset pitävät Itämeren ympäristön tilaa melko heikkona. Meren kunto nähdään meillä keskimäärin huonompana kuin muissa rantavaltioissa. Suomalaisten mielestä meren tila on viime vuosina heikentynyt, ja suurinta huolta kannetaan öljyonnettomuusriskistä. Tiedot käyvät ilmi BalticSurvey-kyselytutkimuksesta, jossa haastateltiin noin 9 000 asukasta yhdeksässä rantavaltiossa. Yli puolet, eli 53 – 77 prosenttia kyselyn vastaajista Tanskassa, Latviassa, Ruotsissa, Virossa, Suomessa […]

Lue lisää