Vesitilanne maaliskuun lopussa 2011: lunta vielä reilusti, Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla odotettavissa tavallista suurempia tulvia (Suomen ympäristökeskus 1.4.2011)

Lumen sulaminen alkoi maaliskuun puolivälin jälkeen Etelä- ja Länsi-Suomessa, mutta kuukauden viimeisellä viikolla lunta satoi jälleen etelässäkin. Maan etelä- ja keskiosissa lunta on edelleen huomattavasti tavallista enemmän, valtaosassa Lappia taas vähemmän. Kylmien säiden takia vedenpintojen lasku jatkui maaliskuussa, ja virtaamat pysyivät pieninä. Erityisesti Etelä-Suomessa ja Vuoksen vesistöalueella vedenpinnat ovat alhaalla. Myös pohjaveden pinta on selvästi […]

Lue lisää

Vesihuoltolaitoksille opas varavedenjakelun järjestämiseen

Vesihuoltopooli on laatinut vesihuoltolaitoksille oppaan vaihtoehtoisen vedenjakelun järjestämisestä. Tavoitteena oli luoda kattava, tiivis ja käytännönläheinen opas vaihtoehtoisen vedenjakelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppaaseen on koottu varavedenjakelun järjestämisessä huomioitavia asioita erityisesti säiliöistä tapahtuvassa vedenjakelussa. Suuri putkirikko, talousvesijärjestelmän saastuminen tai pitkä sähkön toimitushäiriö ovat viime vuosinakin johtaneet vesihuoltolaitoksilla tilanteisiin, joissa puhtaan talousveden jakelu on jouduttu järjestämään tilapäisratkaisuin. Tyypillisesti […]

Lue lisää

Kansalaiset valitsevat maakuntajärvet uudessa Järviwikissä

Suomen ympäristökeskus järjestää maakuntajärvikilpailun, missä kansalaiset voivat ehdottaa ja äänestää maakunnille nimikkojärven. Samalla kerätään tietoa siitä, mitä suomalaiset järvessä arvostavat: onko se esteettinen kokemus, kaivataanko puhtaan veden kosketusta vain onko järvi kalastuksen, uimisen ja soutelun paikka? Suomen maakuntien symboleja ovat jo mm. maakuntakukat, maakuntalinnut ja maakuntakivet, mutta maakuntajärviä tuhansien järvien Suomessa ei ole tätä ennen […]

Lue lisää

Drink Finland – tehtävä Suomelle

Vuonna 2008 asetettiin niin sanottu maabrändivaltuuskunta pohtimaan, kuinka saamme maailman kääntymään puoleemme entistä useammin ja tehokkaammin. Marraskuussa 2010 työryhmä julkaisi loppuraporttinsa, johon sisältyi muun muassa tavoite: Suomen järvet juomakelpoisiksi vuoteen 2030 mennessä. Maabrändivaltuuskunnan asettamisen taustalla on hallitusohjelma, jossa Suomen maakuvan vahvistaminen on yksi hallituskauden keskeisiä tavoitteita. Valtuuskunnan tehtäväksi asetettiin laatia perusta Suomen maabrändin luomiselle. Maabrändillä […]

Lue lisää

Vesitalouteen erityisosaamista uudentyyppisellä täydennyskoulutuksella

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Maa- ja metsätalouden yksikössä käynnistyy korkeakoulutetuille suunnattu maaseudun vesitalouden erityisasiantuntijuuden oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Koulutuksessa paneudutaan vesitalouden kehittämiskohteisiin erityisesti työssäoppimisen kautta. Maaseudun vesitalouteen keskittyvällä täydennyskoulutuksella päivitetään vesitalouden ammattilaisten osaamista vastaamaan alan moninaisia haasteita ja vuosien varrella alalla tapahtuneita muutoksia. ”Vesi- ja jätevesiasiat tarvitsevat tulevaisuudessa lisää osaajia säännösten tiukentuessa ja vesivaroihin kohdistuvan paineen kasvaessa. Vesitalousasiantuntijat ovat […]

Lue lisää