Jätevesitutkimus tukee havaintoja koronan ilmaantuvuudesta

Viimeisimmässä laajassa seurannassa 24.–25.1. koronaviruksen geeniperimää havaittiin kaikkiaan 26 jätevedenpuhdistamon näytteistä. Koronavirusta ei havaittu Porin Luotsinmäen ja Kokkolan Hopeakivenlahden puhdistamoiden näytteistä.

Tammikuun ensimmäisessä laajassa jätevesiseurannassa 10.–11.1. koronaviruksen geeniperimää löytyi Kokkolan Hopeakivenlahtea lukuun ottamatta kaikilta näytteenottoon osallistuvilta jätevedenpuhdistamoilta. Koronavirusta tutkitaan kaikkiaan 28 jätevedenpuhdistamon näytteistä kahden viikon seurantajaksoissa.

Jäteveden puhdistamoilta kerättyjen näytteiden yhteenlasketut koronaviruksen RNA-kopioiden lukumäärät seuraavat varsin yhdenmukaisesti koronavirustartuntojen ilmaantuvuutta Suomessa.
Jätevesinäytteet kattavat noin 60 prosenttia Suomen väestöstä.

”Koronaviruksen jätevesihavainnot seuraavat pitkälti tautitrendiä, joka havaitaan yksilötestauksessa. Jäteveden näytteenoton ajankohdasta riippuen tautitilanteen kiihtymistä on pystytty havaitsemaan jätevedestä ajoittain jopa ennen yksilötestausta”, toteaa THL:n johtava asiantuntija Tarja Pitkänen.

RNA-kopioiden määrässä eri paikkakunnilla on puhdistamokohtaisella tasolla paljon vaihtelua. Monet näytteen laatutekijät, kuten näytteen lämpötila ja jäteveden virtauksen viiveet viemäriverkostossa, voivat vaikuttaa tulokseen.

”Yhteenlaskettuna koko maan tasolla yksittäisen näytteen merkitys pienenee”, Pitkänen sanoo.

THL julkaisee koronavirusepidemian kansallista tilannekuvaa tukevan jätevesiseurannan tulokset THL:n verkkosivuilla viikoittain tiistaisin. Joka toinen viikko julkaistaan suppean näytteenoton tulokset Helsingin, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun jätevedenpuhdistamoilta.

Vesitalouden uutiskirjeHelmikuu 202128.2.2021