Strategiapäivitys Vesilaitosyhdistykseltä - Maailman toimivin vesihuolto 2030

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti joulukuussa lausunnoille Kansallisen vesihuoltouudistuksen vision sekä toimeenpano-ohjelman luonnoksen, jossa on listattu vesihuollon kymmenen keskeisintä kehittämistarvetta lähivuosille. Lausuntoja voi antaa 8.2.2021 saakka.

Toimeenpano-ohjelman keskeisiä asioita ovat mm. lainsäädännön ja valvonnan saattaminen ajan tasalle, kaikkien vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen, vesihuollon henkilöstön osaamisen vahvistaminen sekä kiertotalouden ja digitalisaation edistäminen vesihuoltoalalla.

Vuosien 2019-2020 strategiatyön tuloksena Vesilaitosyhdistys julkaisi oman strategiansa, jonka kausi venytettiin aiemmasta viidestä kymmeneen vuoteen, ja samalla Vesilaitosyhdistys laajensi strategiaa koskemaan oman toimintansa lisäksi koko toimialaa. Tuloksena julkaistiin sekä visio että tiekartta vuoteen 2030. Vision mukaan Suomessa on maailman toimivin vesihuolto vuonna 2030.

Vision saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on muodostettu kuusi strategista tavoitetta, joita arvioidaan muutaman vuoden välein. Strategiset tavoitteet ovat: Toimintaedellytykset on turvattu, toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu yhteiskunnassa, ala on vetovoimainen, ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä, asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä ja ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä.

Strategian tiekartta vuosille 2021-2030 esittää kunkin kuuden strategisen tavoitteen osalta välitavoitteita ja toimenpiteitä, jotka jakautuvat aikaväleille 2021-2023, 2024-2027 ja 2028-2030.

”Aiemmin strategiamme ovat käsitelleet pääsääntöisesti Vesilaitosyhdistyksen oman toiminnan kehittämistä, mutta nyt näimme tarpeelliseksi laajentaa strategiaa koskemaan myös koko toimialaa ja pidempää aikaväliä. Toimialan haasteet ovat niin laajoja ja pitkäjänteisiä, että strategiatyötä on kehitettävä vastaavalla tavalla”, toimitusjohtaja Osmo Seppälä Vesilaitosyhdistyksestä sanoo.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaluonnos ja Vesilaitosyhdistyksen strategia ovat monelta osin samansuuntaisia, vaikka näkökulmat osin poikkeavat. Vesilaitosyhdistyksellä korostuvat vesilaitoskentän kehittäminen, asiakasnäkökulma sekä alan imagon parantaminen ja houkuttelevuuden lisääminen. Osmo Seppälä muistuttaa, että vesilaitokset ovat hyvin erilaisia ja lähtökohdat toiminnan kehittämiseksi vaihtelevat.

”Olemme olleet mukana vesihuoltouudistuksen valmistelussa ja pääsääntöisesti olemme ohjelmaluonnokseen tyytyväisiä. Täytyy kuitenkin muistaa, että osalla vesilaitoksista on suuria vaikeuksia täyttää nykyinenkin vaatimustaso, joten monille pienille laitoksille Kansallisen vesihuoltouudistuksen ehdotukset voivat olla kivuliaita. Tämä tulisi ottaa huomioon vesihuoltouudistuksen edetessä”.

”Vesihuoltouudistuksen toteutuksessa tulisi toimia pitkäjänteisesti ja eri osapuolten olisi sitouduttava hankkeen edistämiseen. Ohjelmassa on kahden vuoden ajalle suunniteltu lukuisia eri hankkeita vaatien yhteensä arviolta ainakin kuuden miljoonan euron rahoituksen. Näin ollen resurssien varmistaminen hankkeiden toteuttamiseen on ensiarvoisen tärkeää, ettei suunnitelma jää pelkäksi paperiksi”, Seppälä korostaa.

Vesitalouden uutiskirjeTammikuu 202131.1.2021