Rahoitusta hulevesien hallintaan ja käsittelyyn päästöjen vähentämiseksi

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta hulevesien laadun parantamiseksi ja haitallisten aineiden poistamiseksi voi hakea 25.11.2020-29.1.2021 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Rahoitusta on tarjolla noin 2 miljoonaa euroa.

Avustushaku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista:

ELY-keskus:Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustushaku (hulevedet)Linkki toiselle sivustolle

Vesitalouden uutiskirjeMarraskuu 202030.11.2020