Talousveden laatuun ja jätevedenpuhdistukseen lisää hallintakeinoja

Tekniikan lisensiaatti Pirjo Rantanen on väitellyt Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella. Väitöskirjan nimi Nitrifikaatio talousveden jakelussa ja jäteveden puhdistuksessa – Syyt, seuraukset ja orgaanisen aineen vaikutus.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin typen muuntumista vesihuoltoprosesseissa. Tulosten perusteella talousveden laadun seuranta tarkentui. Lisäksi talousveden laatua voidaan parantaa ja typen poistoa tehostaa jätevedenpuhdistamoilla.

Talousvesiverkostoissa typestä voi muodostua terveydelle haitallista nitriittityppeä. Täyden mitan talousvesiverkoston seurantatulosten perusteella pitoisuuksia kannattaa tarkkailla ympärivuotisesti, ja koko talousvesiverkoston alueella. Kylmä vesi hidasti nitriittitypen muodostumista talousvedessä, mutta ei estänyt sitä kokonaan. Pitkään verkostossa viipyneessä vedessä nitriittitypen pitoisuudet olivat kuitenkin matalia.

Laboratoriossa tehtyjen kokeiden perusteella eloperäisen aineen vähentäminen vähensi myös nitriittitypen pitoisuuksia talousvedessä. Tulosta voidaan soveltaa täyden mitan talousvesiverkostoissa.

Jätevedenpuhdistuksessa typen muuntumista hyödynnetään ammoniumtypen poistossa. Tutkimuksessa jäteveden omaa eloperäistä ainetta muutettiin helposti biohajoavaan muotoon ennen puhdistuksen pääprosessia. Tämän todettiin tehostavan ammoniumtypen poistoa. Tutkimus tehtiin täyden mittakaavan jätevedenpuhdistamolla. Tulos on sovellettavissa muilla typpeä ja fosforia biologisesti poistavilla jätevedenpuhdistamoilla.

Väitöskirjan verkko-osoitehttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0122-5

Vesitalouden uutiskirjeMarraskuu 202030.11.2020