Väitös: Yhdyskuntien kestävä vesihuolto edellyttää toimiakseen laajaa osaamista

Yhdyskuntien kestävä vesihuolto edellyttää perusteellista yhdyskuntien toimintojen tuntemusta sen lisäksi, että taloudelliset ja hallinnolliset järjestelyt toimivat hyvin ja tekniikka on korkealaatuista. Myös vesihuollon rakenteiden eli talous- ja jätevesiputkistojen ja järjestelmien ylläpito vaatii erityistä huomiota. Tähän tulokseen on päädytty Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Jyrki Laitisen väitöskirjassa, joka tarkastettiin Tampereen yliopistossa 11.9.2020.

”Vesihuoltopalveluissa ei ​​ole kysymys vain yhteiskunnan palvelujen teknisistä ja taloudellisista järjestelyistä. Kestävien palveluiden perusta on nimittäin koko toimintaketjun tuntemus, ja tämä edellyttää hyvää tiedonhallintaa, joka sisältää kehittyneitä automaatioratkaisuja. Myös vesihuoltorakenteiden eli putkistojen ja laitteistojen ylläpitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska merkittävä osa niistä on maan alla näkymättömissä”, toteaa ryhmäpäällikkö Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskusta.

Suomen hyvin toimivat vesihuoltopalvelut perustuvat runsaisiin hyvälaatuisiin vesivaroihin sekä vakiintuneisiin toimintatapoihin. Jotta tilanne säilyisi hyvänä, tulisi kuntien ja palveluiden tuottajien panostaa jatkuvaan kehittämiseen ja varautua riskeihin.

Maan kokoon nähden Suomessa on hajanainen laitoskenttä eli lukuisia pieniä vesihuolto-organisaatioita, mikä haastaa välillä terveys- ja ympäristöriskien hallintaa. Laitosten toimivuuden edellytyksenä on tulojen eli palvelumaksujen riittävyys sekä investointeihin että ylläpitoon. Myös tämä tuottaa vaikeuksia useilla pienillä laitoksilla.

Jatkuvasti ja luotettavasti toimivien vesihuoltopalveluiden edellytyksenä on hyvin toimivan tekniikan ja taloudenpidon ohella osaava henkilöstö ja hyvä hallinto. Tämän takaa laaja yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten, kansalaisjärjestöjen ja jopa aktiivisten kuluttajien osallistuminen alan kehitykseen.

Vesihuoltopalvelut ovat tärkeä osa sosioekonomisia toimintoja. Kestävä yhteiskunta vaatii riittäviä ja kestäviä vesihuoltopalveluja jatkuvan toimintakyvyn sekä kansalaisten terveyden ja hyvän ympäristön turvaamiseksi. Vaikka vesihuoltopalvelujen tulisi olla kaikkien saatavilla, maailmassa on satoja miljoonia ihmisiä, joilta ne puuttuvat. Suomessa tilanne on toisin, mutta silti meilläkin kuntaorganisaatiot voivat tarjoavat kansalaisille kaupunkialueilla palveluja, jotka ovat kestämättömällä pohjalla.

Väitöskirja: Quest for sustainable urban water services – Management and practices in Finland

Vesitalouden uutiskirjeSyyskuu 202030.9.2020