Maa- ja vesitekniikan tuen toiminnanjohtajaksi Minna Maasilta

DI Minna Maasilta (34) on nimitetty Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi 1.9.2020 lähtien.

Minna Maasilta on työskennellyt koko työuransa vesihuoltoalalla. Viimeiset vuodet hän on ollut suunnittelijana ja projektipäällikkönä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä, jossa työpäivät ovat kuluneet pääasiassa vesi- ja jätevesiverkostojen mallinnuksen parissa. Ennen FCG:tä Minna Maasilta on ollut Vantaan Veden, VVY:n ja HSY:n palveluksessa.

”Olen innostunut uusista töistäni ja uuden oppimisesta. On hienoa nähdä vesi- ja ympäristöalaa laajemmin sekä päästä tekemään yhteistyötä toisten järjestöjen, oppilaitosten ja muiden apurahanhakijoiden kanssa. Mvtt:llä on vahva sija suomalaisen maa-, vesi- ja ympäristötekniikan osaamisen tukemisessa. Haluamme kunnioittaa näitä perinteitä, mutta olla myös mukana uusissa avauksissa, joiden avulla kehitetään alaa edelleen eteenpäin sekä tuodaan alan tutkimusta tunnetuksi”, Minna Maasilta sanoo.

Vesitalouden uutiskirjeSyyskuu 202030.9.2020