Koronavirusta todettu jätevesissä usean kaupungin alueella elokuussa

Usean kaupungin jätevesissä on todettu koronavirusta elokuussa THL:n jätevesiseurannassa. Virusta on todettu erityisesti Helsingin Viikinmäen, Espoon Suomenojan ja Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoista kerätyistä jätevesinäytteistä. Lisäksi virusta on todettu elokuun aikana yksittäisistä näytteistä Tampereella, Raumalla ja Vaasassa.

16.-17.8. koronavirusta löytyi Helsingin Viikinmäen ja Turun Kakolanmäen jätevesinäytteistä. Tampereen, Kuopion ja Oulun jätevesissä koronavirusta ei tällä viikolla todettu.

Viikkoa aiemmin eli 9.-10.8. kerätyissä viikkoseurantanäytteissä koronavirusta todettiin Helsingin ja Turun lisäksi Tampereen Viinikanlahden puhdistamolta.

Elokuun ensimmäisellä viikolla 2-3.8. toteutettiin 28 eri jätevedenpuhdistamon kattava kuukausiseuranta, jolloin koronavirusta oli todettavissa Helsingin ja Turun lisäksi Espoossa, Raumalla ja Vaasassa.

Heinäkuussa, kun COVID-19-epidemiatilanne oli rauhallinen, löydökset olivat suurimmassa osassa laitoksia satunnaisia tai jäivät alle menetelmän havaitsemisrajan. Heinäkuussa koronavirusta todettiin erityisesti Turun jätevedestä. Myös Helsingin ja Espoon jätevesinäytteistä löytyi koronaviruksen geeniperimää.

Kesäkuussa koronavirusta esiintyi hieman heinäkuuta laajemmin. Viikoittaisista näytteenottokohteista koronavirusta todettiin Helsingin ja Turun jätevedenpuhdistamoiden näytteistä. Kuukausiseurantakohteiden näytteistä koronavirusta puolestaan todettiin Espoon, Lappeenrannan ja Vihdin jätevesistä.

”Jätevesitutkimus osoittaa selvästi, että koronavirusta on osoitettavissa jätevedestä samoilla paikkakunnilla, joilla on todettu myös koronavirustartuntoja yksilötestauksessa”, sanoo erikoistutkija Tarja Pitkänen THL:stä.

THL:n hankkeessa koronaviruksen esiintymistä jätevesissä tutkitaan mittaamalla jätevesipuhdistamoille tulevista puhdistamattomista jätevesistä koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää. RNA-löydös jätevedestä ei kerro viruksen tartuttavuudesta, vaan kuvaa koronaviruksen esiintymistä viemäriverkoston piirissä olevissa kotitalouksissa.

Koronaviruksen jätevesiseurantaan ei ole vielä käytettävissä vakiintuneita menetelmiä. Heinäkuun lopussa THL:ssä otettiin käyttöön jätevesinäytteiden tutkimisessa uusi koronaviruksen RNA:n osoittamiseen tarkoitettu PCR-testi.

Uusi testi perustuu N2-geenialueen testaamiseen. Testi on Yhdysvaltojen tartuntatautiviraston CDC:n julkaisema, ja monet Euroopan maat ja Australia käyttävät sitä tällä hetkellä koronaviruksen jätevesiseurannoissa.

Nyt saatujen alustavien tulosten valossa N2-testi löytää jätevedestä aiempaa pienempiä koronavirusmääriä verrattuna aiemmin THL:ssä käytettyyn E-geenialueen testausmenetelmään. Tulokset varmentuvat hankkeen edetessä seuraavien viikkojen aikana.

THL:n asiantuntijamikrobiologiayksikkö ja sen vesimikrobiologian laboratorio Kuopiossa seuraavat SARS-CoV-2 koronaviruksen RNA-lukumääriä jätevedenpuhdistamoilta kerätyistä näytteistä viikoittain viideltä paikkakunnalta ja kuukausittain yhteensä 28 eri puhdistamolta.

Huhtikuun puolessa välissä aloitettua näytekeräystä on tarkoitus jatkaa vuoden 2020 loppuun saakka.

Vesitalouden uutiskirjeElokuu 202030.8.2020