Uponorin tulos parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä

Uponorin tammi–maaliskuun liikevaihto oli 277,4 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 11,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 29,5 miljoonaa euroa, kasvaen 106,2 prosenttia.

Uponorin kaikilla segmenteillä oli vahvat vuoden ensimmäiset kuukaudet, vaikka COVID-19:ään liittyvät rajoitukset alkoivat näkyä rakennusmarkkinoilla maaliskuun viimeisten viikkojen aikana.

Talotekniikka – Eurooppa -segmentin liikevaihto ja liikevoitto paranivat  vertailukaudesta. Liikevaihto ja liikevoitto paranivat huomattavasti myös Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmentissä. Myös Uponor Infralla oli hyvä alkuvuosi. Kannattavuus parani etenkin Ruotsissa ja Puolassa. Parannusta tukivat erityisesti kasvaneet volyymit, kun markkinaosuus kasvoi vakiotuotteiden myynnissä.

”Olemme jatkaneet operational excellence -ohjelmamme suunnittelua. Ohjelman henkilöstövaikutusten arvioidaan olevan noin 200 kokopäiväistä työntekijää vuoden 2021 loppuun mennessä. Ensimmäiset hankkeet sekä niihin liittyvät henkilöstöneuvottelut aloitettiin huhtikuussa. Hankkeiden tarkoituksena on parantaa tehokkuutta yksinkertaistamalla rakenteita ja harmonisoimalla prosesseja. Kun COVID-19-pandemia iski avainmarkkinoillemme, tärkein asiamme oli suojella henkilöstömme ja muiden sidosryhmiemme terveyttä ja turvallisuutta. Huhtikuun alusta alkaen päivittäiset tilausvolyymimme ovat laskeneet päämarkkinoillamme viime vuoteen verrattuna etenkin talotekniikkasegmenteissä. Eri maiden sekä Yhdysvaltojen osavaltioiden lähes täydelliset eristystoimenpiteet ovat myös näkyneet tilauskäyttäytymisessä”, kertoo Uponor Oyj:n toimitusjohtaja Jyri Luomankoski.

Vesitalouden uutiskirjeHuhtikuu 202030.4.2020