Koronapandemian vaikutukset Suomen vesihuoltotoimialaan

Vesihuollon prosessit ovat toimineet koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan aikana Suomessa normaalisti ja myös vesilaitosten investoinnit etenevät suunnitelmien mukaan.  Veden käytössä ja jätevesien laadussa tapahtuneet muutokset ovat olleet vähäisiä. Merkittävimmät toimenpiteet ovat kohdistuneet vesihuollon henkilöstön riittävyyden ja toimintakyvyn turvaamiseen.

Koronaviruksen leviäminen ja sen seurauksena tehdyt leviämisen rajoittamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat vaikuttaneet laajasti myös Suomessa. Vesihuoltotoimiala on moniin muihin aloihin verrattuna varautunut huolellisesti poikkeusoloihin. Kyseessä on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen toimiala ja siten lainsäädäntö velvoittaa vesihuoltolaitoksia varautumaan häiriötilanteisiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin.

Vesitalouden haastattelemien vesilaitosjohtajien mukaan veden toimitusvarmuus ja jätevedenpuhdistus ovat normaalilla tasolla, eikä poikkeamia ole näillä näkymin odotettavissa. Merkittävimpiä muutoksia ovat olleet henkilöstöön kohdistuvat työskentelyn organisoimiseen liittyvät toimenpiteet, joiden tarkoituksena suojella vesihuollon kriittisiä tehtäviä hoitavien ammattiosaajien terveyttä ja työkykyä. Etätyötä on lisätty, kokoukset pidetään videoneuvotteluina, asiakaspalvelun fyysiset toimipisteet on suljettu ja asianmukaisista hygieniakäytännöistä on sovittu.

Toimitusketjussa ei myöskään ole ilmennyt ongelmia; esimerkiksi verkoston ylläpidossa tarvittavia materiaaleja on riittävästi varastossa ja käytettävät vedenkäsittelykemikaalit ovat kotimaista tuotantoa, johon häiriöitä ei ole odotettavissa. Verkostoinvestoinnit jatkuvat suunnitellusti ja mm. Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisessa ei tällä hetkellä odoteta viivästyksiä.

Artikkeli kokonaisuudessaan on luettavissa 13.5. ilmestyvässä Vesitalous-lehdessä.

Vesitalouden uutiskirjeHuhtikuu 202030.4.2020