Suomi ja Meksiko edistävät vesialan yhteistyötä uudella sopimuksella

Meksikossa lokakuun 10. päivänä solmitun vesialan sopimuksen tavoitteena on edistää Suomen ja Meksikon välistä vesialan yhteistyötä ja kannustaa yksityisiä yrityksiä löytämään alan liiketoimintamahdollisuuksia.

Yhteishankkeita liittyen jätevesien puhdistukseen ja tulvavaroituksiin

Sopimuksen pohjalta haetaan sekä Meksikossa että SYKEssä pikaisesti rahoitusta kahdelle hankkeelle:

Suomi edelläkävijä tulvaennustejärjestelmissä ja veden laadun seurannassa

Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä järjestetyssä seminaarissa esiteltiin paikallisille vesiasiantuntijoille ja päättäjille suomalaista vesiosaamista mm. jätevesien käsittelyjärjestelmiä, suunnitteluosaamista, hydrometeorologisia mittausjärjestelmiä, tulvaennustejärjestelmää sekä langatonta tiedonsiirtoa.

Mexico Cityssä pidettyyn seminaariin osallistui useita suomalaisyrityksiä mm. Kemira Oyj, Vaisala Oyj, Pöyry Oyj ja Satel Oy.

Lisätietoja

So­pi­muk­sen alle­kir­joit­ti­vat Mek­si­kon vesi­vi­ras­to Conaguan pää­joh­ta­ja José Luis Luege Tamargo ja SYKEn pää­joh­ta­ja Lea Kaup­pi

Suomi-Meksiko-vesialan yhteistyösopimuksen allekirjoitus. Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen!

Vesitalous-uutiskirjeMarraskuu 201131.12.2011