Ramboll Groupiin uusi pääjohtaja ensi vuonna

Rambollin pääjohtaja Flemming Bligaard Pedersen (63) siirtää maaliskuun 2012 yhtiökokouksessa vastuunsa Pohjoismaiden johtavasta asiantuntijayrityksestä uudelle sukupolvelle ja uudelle pääjohtajalle. Hyvin suunnitellun ja perusteellisen prosessin jälkeen Rambollin hallitus on ilmoittanut löytäneensä nykyiselle pääjohtajalle erinomaisen seuraajan. Rambollin uusi pääjohtaja tulee olemaan Jens-Peter Saul (45) Saksasta.

Jens-Peter Saulilla on tekniikan alan tutkinto Hannoverin yliopistosta. Vuodesta 1996 hän on luonut uraansa Siemensillä, jossa hän on työskennellyt viimeksi Siemens Wind Powerin toimitusjohtajana. Tätä ennen hän johti Siemens Energya Isossa-Britanniassa vastaten toiminnasta Pohjois- ja Länsi-Euroopassa.

Rambollin hallituksen puheenjohtaja Peter Højland totesi, että Jens-Peter Saul on juuri oikea henkilö johtamaan yrityksen kehittämistä tulevaisuudessa.

Flemming Bligaard Pedersen on johtanut Rambollin kehitystä vakuuttavasti. Hänen toimitusjohtajakautensa aikana Ramboll on kasvanut etupäässä tanskalaisesta 800 työntekijän yrityksestä lähes 10 000 työntekijän kansainväliseksi yritykseksi. Rambollilla on nykyään työntekijöitä yli 20 valtiossa, ja yrityksen päämääränä on jatkaa kasvuaan.

”Meidän on varmistettava, että yritys hyötyy parhaalla mahdollisella tavalla koostaan, monipuolisuudestaan ja kapasiteetistaan ja seuraa samanaikaisesti strategista tavoitettaan tulla todelliseksi kansainväliseksi tekijäksi”, kertoo Rambollin hallituksen puheenjohtaja Peter Højland.

”Rambollin tulevaisuuden kehitys haastavassa markkinatilanteessa vaatii toimitusjohtajan, jolla on kansainvälinen ajattelutapa ja kokemusta kansainvälisestä organisaatiosta. Jens-Peter Saul on todistanut omaavansa molemmat. Olen vakuuttunut, että hänellä on visioita, kokemusta sekä ymmärrys Rambollin arvoista ja liiketoiminnasta, joita vaaditaan yrityksen vision toteuttamiseksi”, jatkaa Højland.

Tänään tehdyssä yrityskaupassa Ramboll on ostanut Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy:n koko osakekannan. Magnus Malmbergin ja Rambollin yhdistettyä voimansa markkinoille syntyy yksi suurimmista ja vahvimmista rakennesuunnittelutoimistoista.

Ramboll ja Magnus Malmberg yhdistävät voimansa

Ramboll on ostanut Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy:n koko osakekannan. Magnus Malmbergin ja Rambollin yhdistettyä voimansa markkinoille syntyy yksi suurimmista ja vahvimmista rakennesuunnittelutoimistoista

Insinööritoimisto Magnus Malmberg on rakennesuunnitteluun ja projektinjohtotehtäviin erikoistunut suunnittelutoimisto, joka on ollut mukana rakentamassa menestyksekkäästi suomalaista yhteiskuntaa vuodesta 1935 lähtien. Yrityksen perustaja professori Magnus Malmberg suunnitteli monia kohteita yhdessä arkkitehti Alvar Aallon kanssa, esimerkkeinä Teknillisen korkeakoulun päärakennus ja Finlandia-talo. Malmbergissa työskentelee tällä hetkellä noin 60 rakennesuunnittelun ammattilaista.

”Ramboll on jo ennestään markkinajohtaja infra- ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristö -toimialoilla. Malmbergin liittyminen Rambolliin vahvistaa strategiaamme nousta myös rakennesuunnittelun johtavien toimijoiden joukkoon. Rambollilla on erittäin vahva rooli rakennesuunnittelun osalta muissa Pohjoismaissa – ja nyt myös Suomessa!” toteaa kaupasta Rambollin toimitusjohtaja Markku Moilanen.

”Kun yhdyskuntarakenteemme tiivistyy, kaupunkien rakentaminen sekä asumisen ja liikkumisen kokonaisvaltainen suunnittelu lisääntyy merkittävästi. Eri toimialojen suunnitteluyhteistyö on merkittävässä roolissa kokonaisvaltaisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen synnyttämisessä. Tähän haasteeseen pystymme nyt vastaamaan vahvojen toimialojemme synergioiden kautta”, jatkaa Moilanen.

”Yhdistyminen monialaiseen Rambolliin tuo Malmbergille uusia mahdollisuuksia tarjota asiakkailleen entistä kokonaisvaltaisempaa suunnittelua. Yhdistyminen vahvistaa kykyämme osallistua suurien rakennushankkeiden suunnitteluprojekteihin. Rambollin monialaisuus ja kansainvälisyys luovat myös uusia uramahdollisuuksia henkilökunnallemme”, sanoo Magnus Malmbergin toimitusjohtaja Tapio Aho.

Kaupan myötä Rambollin talotoimialalla työskentelee yhteensä 250 asiantuntijaa Suomessa. Kansainvälisesti Rambollissa on yli 2700 talonrakentamisen asiantuntijaa mukana suunnittelemassa kestävän kehityksen mukaisia tulevaisuuden turvallisia ja terveellisiä rakennuksia ympäri maailmaa.

Lisätietoja:

www.magnusmalmberg.fi

Ramboll ostaa Entreconin liiketoiminnan

Yhdyskuntarakenteen ja kaupunkien keskustojen on vastattava erilaisten toimijoiden ja ympäristön laatuun liittyviin vaatimuksiin. Kaupunkiympäristön kehittäminen vaatii monialaista asiantuntemusta, erilaisten intressien yhteensovittamista ja kokonaisuuden hallintaa. Ramboll vahvistaa ja monipuolistaa city-osaamistaan ostamalla espoolaisen Entrecon Oy:n liiketoiminnan.

Entrecon on vuonna 1995 perustettu, kaupan suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Sen toimialaan kuuluu kolme toisiinsa sidoksissa olevaa osa-aluetta: kauppa, kaupunki ja kiinteistö. Osaamisalueita ovat liikekiinteistöjen ja kaupunkiympäristöjen kaupallinen suunnittelu, sijaintianalyysit ja vähittäiskaupan verkostosuunnittelu sekä liikeideoiden ja liiketilahallinnon konsultointi. Entrecon työllistää viisi henkeä ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 427 000 €.

Entrecon Oy tekee asiakkailleen vähittäiskaupan liiketoimintaan liittyvää konsultointia, liikekiinteistöjen kehittämissuunnitelmia sekä aluerakenteeseen ja kaupan verkostoihin liittyviä selvityksiä.

Entrecon täydentää sopivalla tavalla Rambollin nykyistä osaamisprofiilia kaupunkien ja kauppakeskusten suunnittelussa. City-suunnittelumme yhdistää maankäytön, liikenteen ja infran suunnittelun sekä energiaratkaisujen, kiinteistöjen, kaupan ja palvelujen sekä asumisen suunnittelun yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällä synergialla pystymme toimittamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa suunnittelun eri osat nivoutuvat luontevalla tavalla toisiinsa”, toteaa Rambollin toimitusjohtaja Markku Moilanen.

Olemme toimineet Entreconin kumppanina useissa hankkeissa. Nämä positiiviset kokemukset sujuvasta yhteistyöstä ja kokonaisvaltaisen ajattelumaailman jakamisesta antavat meille vahvan pohjan uudenlaisen yhteistyön aloittamiselle. Entreconlaisten vankka osaamistausta kaupunki- ja kauppakeskussuunnittelussa yhdistettynä oman organisaatiomme osaamiseen mm. maankäytön, liikennesuunnittelun ja liikkeenjohdon konsultoinnin osa-alueilla tuo meille merkittävää kilpailuetua tämän päivän kaupunkihankkeissa”, lisää Rambollin Infra Itä -toimialan johtaja Jarkko Niittymäki.

Kaupunkikeskustojen taidokas kehittäminen on monen erityisosaamisen summa. Tyypillistä projekteille on usein samanaikaisesti tehtävät liikekiinteistöjen uudistushankkeet ja kaupungin toimesta tehtävät infrastruktuurin parannustoimet. Muun muassa liiketaloudellinen kannattavuus, kaupan jakeluteiden kehittyminen ja kuluttajan käyttäytymismallien tunnistaminen ovat hankkeiden leimallisia onnistumistekijöitä. Entreconin yhdistyminen Rambolliin tuo kaupallisen ja teknisen suunnittelun kiinteään yhteistyöhön, mikä edesauttaa parhaiden ratkaisujen tuottamisen asiakkaillemme”, sanoo Entreconin toimitusjohtaja Kyösti Pätynen.

Ota yhteyttä
Entrecon Oy

Entrecon Oy on kaupan suunnitteluun erikoistunut espoolainen konsulttitoimisto. Yrityksen osaamisaloja ovat liikekiinteistöjen ja kaupunkiympäristöjen kaupallinen suunnittelu, sijaintianalyysit ja vähittäiskaupan verkostosuunnittelu sekä liikeideoiden ja liiketilahallinnon konsultointi.
www.entrecon.fi

Jens-Peter Saul siirtyy Rambolliin vuoden 2012 alkupuolella.

Vesitalous-uutiskirjeMarraskuu 201131.12.2011