Ramboll kehittämässä Soinlahden teollisuusaluetta

Iisalmen kaupunki ryhtyy kehittämään Soinlahden teollisuusaluetta tavoitteenaan uusien työpaikkojen ja puunjalostusteollisuuden toimialaklusterin edellytysten luominen. Ramboll vastaa hankkeessa asemakaavoituksesta ja 100 hehtaarin kaava-alueen tie-, katu-, rata-, alue- ja ympäristösuunnitelmista.

Asemakaavoituksella turvataan teollisen toiminnan kehittämis- ja laajentamismahdollisuudet. Pyrimme ympäristön suunnittelun keinoin luomaan edellytykset uusille työpaikoille sekä terveellisen, turvallisen ja kaupunkikuvallisesti laadukkaan alueen. Liikenneturvallisuutta parannetaan turvallisilla katu- ja tieliittymillä sekä suunnittelemalla pääradan ylikulku tai alikulku nykyisen tasoristeyksen tilalle. Tavoitteena on myös palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien, asumisen edellytysten sekä teollisuusalueen nykyisten ja tulevien toimintojen yhteensovittaminen”, avaa tehtäviämme hankkeessa kaavoituksen ja yleissuunnitteluvaiheen projektipäällikkö Pirjo Pellikka Hollolan toimistoltamme.

Laaja-alaista osaamista vaativaan kehittämishankkeeseen osallistuu Rambollista kaavoituksen, tie-, katu- ja aluesuunnittelun, vesihuollon, geo-, silta- ja ratatekniikan, ympäristö-, maisema-, sähkö- ja valaistussuunnittelun sekä riskien hallinnan ammattilaisia”, toteaa alue- ja kunnallistekniikan ryhmäpäällikkö ja rakennussuunnitteluvaiheen projektipäällikkö Teemu Matilainen Kuopion toimistoltamme.

Tavoitteena on saada tämä Iisalmen kaupungin, Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen sekä EU:n rahoittama projekti valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Hanketta ohjaa Iisalmen kaupungin, Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen sekä Soinlahdessa toimivien teollisuusyritysten edustajista koottu ohjausryhmä.

Ota yhteyttä

Soinlahden teollisuusalue, Iisalmi

Vesitalous-uutiskirjeMarraskuu 201131.12.2011