Mipro toimittaa valvomojärjestelmän Hyvinkään Veden Kaltevan puhdistamolle

Mikkeli 28.09.2011

Mipro toteuttaa Hyvinkään Veden Kalteven jätevedenpuhdistamolla valvomojärjestelmän uudistamistyöt. Valvomouudistuksen lisäksi hankkeessa tehdään parannuksia laitoksen prosessinohjaustoimintoihin.

Kaltevan puhdistamon uudistushankkeessa Mipro korvaa vanhan Onspec-järjestelmän Siemensin WINCC-valvomojärjestelmällä. Mipro toteuttaa uuteen käyttöliittymään noin 50 prosessi- ja ohjelmanäyttöä, joissa sovellukset esitetään loogisesti prosessin mukaan etenevinä toimintoina. Prosessin seuranta ja operointi tehdään näin käyttäjälle helpoksi ja samalla varmistetaan, että tarvittavat ohjauskohteet löytyvät nopeasti.

Mipron toimituskokonaisuus sisältää myös uuden raportointijärjestelmän, joka pohjautuu nykyaikaiseen selainkäyttöliittymään. Järjestelmässä on käytettävissä muun muassa viranomaisraportointitoiminnot ja erikoisraportointitoiminnot asiakkaan vaativiin tietojen analysointi- ja raportointitarpeisiin.

Kaltevan jätevedenpuhdistamon prosessinohjauksiin tehtävät parannukset liittyvät muun muassa tulevan veden ohjaukseen, hiekkapumppujen ohjaukseen sekä palautuslietepumppaukseen. Mipron toimittama uusi valvomojärjestelmä integroidaan osaksi olemassa olevaa prosessinohjausjärjestelmää. Muutoin uudistus perustuu pääosin olemassa oleviin logiikoihin.

Mipron ja Hyvinkään Veden välinen urakkasopimus allekirjoitettiin toukokuun lopulla ja järjestelmän luovutus ajoittuu loppusyksyyn 2011.

Kaltevan jätevedenpuhdistamo vastaa keskitetysti Hyvinkään jätevesien puhdistuksesta. Sen mitoitusvirtaama on 23 000 m³/d (tuntimitoitusvirtaama 1 500 m3/d), ja puhdistamon prosessi on mekaanis-kemiallis-biologinen.

Lisätietoja antaa:

Aki Muinonen, tuote- ja projektipäällikkö
GSM  044 749 1222
Puh. 015 200 1222

Mipro on perustanut toimipisteen Bratislavaan, Slovakiaan

Mipron tavoitteena on laajentaa toimintaansa uusille kansainvälisille markkina-alueille. Yksi konkreettinen askel kohti päämäärää on toimipisteen avaaminen Bratislavaan. Toimipisteen kautta Mipro haluaa hakea jalansijaa Euroopan rautatiemarkkinoilta kilpailijoiden ja muiden alan toimijoiden joukossa. Toimipiste avattiin 1.9.2011.

Vesitalous-uutiskirjeMarraskuu 201131.12.2011