Ravinteita pois merestä leviä kasvattamalla?

Suomen ympäristökeskus SYKE selvittää, voidaanko leviä kasvattamalla vähentää Itämeren ravinnekuormitusta. Levänkasvatustutkimus on osa meren uusia käyttötapoja tutkivaa kansainvälistä SUBMARINER-hanketta. Siinä etsitään uusia keinoja yhdistää taloudellinen toiminta meren ekosysteemin tilan parantamiseen.

SYKEn merikeskus aloitti makrolevien kuten ahdinparran kasvatuskokeen toukokuussa. Tuolloin laskettiin mereen Rymättylään ja Tvärminneen verkoista ja köysistä rakennettuja kasvualustoja, joihin meressä esiintyvät levät voivat kiinnittyä ja kasvaa. Kasvaessaan levät sitovat itseensä vedessä olevia ravinteita. Kun kasvualustat poistetaan merestä, poistuu niiden mukana myös alustaan kiinnittynyt leväkasvusto ja sen sitomat ravinteet ja vesi puhdistuu paikallisesti.

Suurlevien kasvatuskokeessa testataan kahden vuoden ajan, voidaanko makrolevien avulla poistaa merkittäviä määriä ravinteita merivedestä ja siten vähentää rehevöitymisen vaikutuksia alueellisesti. Alustoja on sijoitettu sekä kalankasvatusalueiden lähistölle että puhtaille merialuille. Kerätty levämassa analysoidaan tarkasti, jotta voidaan selvittää sen käyttökelpoisuus energiantuotantoon tai muuhun hyötykäyttöön.

Samaan SUBMARINER-hankkeeseen sisältyy myös toinen koe, jossa SYKE selvittää, voidaanko mikroskooppisia planktonleviä kasvattaa yhdyskuntajätevesissä. Tällöin levät hyödyntäisivät jätevesien ravinteita. Lokakuussa alkavat kasvatuskokeet tehdään SYKEn Suomenojan koeasemalla Espoossa. Planktonlevien käyttömahdollisuuksia energiantuotannossa on SYKEssä tutkittu vuodesta 2008 alkaen.

SUBMARINER-hankkeessa ovat mukana kaikki Itämeren rannikkovaltiot Venäjää lukuun ottamatta. Muissa maissa tutkitaan mm. ravinteiden poistoa simpukoiden avulla ja järviruokoa keräämällä, aaltoenergiaa ja tuulipuistojen käyttöä myös muihin toimintoihin. SYKE on hankkeen ainoa suomalainen osapuoli. Hanke saa valtaosan rahoituksestaan EU:n Itämeri-ohjelmasta, joka pyrkii vahvistamaan taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Itämeren aluetta.

Lisätietoa:

SUBMARINER Sustainable Uses of Baltic Marine Resources

“Suomen ympäristökeskus SYKE selvittää, voidaanko leviä kasvattamalla vähentää Itämeren ravinnekuormitusta”

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana!

Vesitalous-uutiskirjeMarraskuu 201131.12.2011