Harkinnanvaraiset valtionavustukset

Ympäristöministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Ympäristöministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät harkinnanvaraisia avustuksia.

Ympäristöministeriön harkinnanvaraiset valtionavustukset on tarkoitettu valtakunnalliseen ympäristöjärjestötoimintaan, saaristoalueiden jätehuoltoon, aluearkkitehtitoimintaan, virkistysalueiden hankintaan sekä asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden tekemään valistus- ja neuvontatyöhön.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät avustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon, tunturialueiden jätehuoltoon sekä haja-asutusalaueiden jätevesineuvontaan. Lisätietoja aluehallinnon  myöntämistä avustuksista saa näiden www-sivuilta.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue myöntää avustuksia kestävää kehitystä, kulttuuriympäristöjen vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin.

Hakuaika ja hakulomakkeet

Haku julistetaan 21.10.  ja hakuaika päättyy 30.11.2011. Hakemukset lähetetään ympäristöministeriöön tai ao. elinkeino-, liikenne- tai ympäristökeskukseen. Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisinä.

Tulostettavat lomakkeet

Selaimessa täytettävät verkkolomakkeet

Vesitalous-uutiskirjeMarraskuu 201131.12.2011