CDP:ltä tunnustusta jo neljäntenä vuonna peräkkäin

Logica on saanut tunnustusta Carbon Disclosure Projectin (CDP) Leadership Indexissä jo neljäntenä vuonna peräkkäin.

Indeksi on keskeinen osa CDP:n vuosittaista FTSE 350  raporttia, jossa nostetaan esiin yrityksistä ne, jotka nivovat parhaiten ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon osaksi hyvää hallintotapaa.

Yritykset pisteytetään ilmastonmuutosta koskevien tietojen julkaisemisen perusteella. Eniten pisteitä saaneissa yrityksissä ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten ymmärtäminen ja tiedonhallinta ovat hyvällä tasolla.

Logican saamat pisteet ovat nousseet 87:stä 92:aan vuonna 2011 ja samalla yritys on noussut luokasta B luokkaan A. Oheinen kuva osoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tarkasteltaessa Logica on IT-toimialan viides ja IT-palveluyritysten joukossa johtavalla sijalla.

Carbon Disclosure Project (CDP) on kansainvälinen sijoittajaorganisaatio, jonka tavoitteena on velvoittaa pörssiyhtiöt mittaamaan ja raportoimaan ilmastonmuutokseen liittyvistä seikoista ja kehittää kansainvälisiä raportointistandardeja.

Lue koko tiedote kansainvälisiltä sivuiltamme

FTSE 350  raportti sekä CDLI:ssä luetellut yritykset löytyvät sivulta www.cdproject.net.

Lisätietoja
Logica-konsernin kolmannen osavuosikauden (tammikuu – syyskuu 2011) pääkohtia:

Koko tulostiedote

Hartela tehosti hankintaansa

Rakennusalalla hankintakustannukset ovat merkittävä osa työmaiden ja rakennusprojektien kustannuksista. Rakennusosakeyhtiö Hartelan tavoitteena on projektien tehokkuuden kasvattaminen, ja yhtenä keinona on hankintajärjestelmän uudistaminen. Tietojärjestelmäuudistuksen toteutti IT-palveluyritys Logica.

Uuden V10-järjestelmän avulla Hartela on lisännyt läpinäkyvyyttä hankintaprosessiinsa ja toimittajiensa valvontaan. Samalla on vakioitu ja tehostettu rakennusprojektien ja työmaiden vaatimien hankintojen rutiineja. Tämä on tärkeää yritykselle, jonka alueelliset yksiköt tekevät hankintojaan itsenäisesti.

”Kun olemme luoneet koko yritykselle yhteiset hankintaprosessit, näemme helpommin toimittajien volyymit, mikä parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä,” sanoo kehitysjohtaja Kari Varkki Hartelasta.

”Halusimme käyttöömme kehittyvän järjestelmän, josta on toimialalla hyviä kokemuksia”, Varkki sanoo, ”Tämä hankintajärjestelmä mahdollistaa meille tulevaisuudessa myös sähköisen kaupankäynnin.”

Aseita harmaan talouden torjuntaan

Hankintojen lisäksi tietojärjestelmässä pidetään yllä toimittajatietoja kuten viranomaisten edellyttämiä todistuksia. Tämä tukee osaltaan harmaan talouden torjuntaa.

Toimittajat voidaan arvioida ja luokitella muun muassa aikataulussa pysymisen ja muihin laatuun vaikuttajien tekijöiden kannalta. Pitkällä tähtäimellä projekteihin valikoituu hyviä ja luotettavia toimittajia.

Lisätietoa
Vesitalous-uutiskirjeMarraskuu 201131.12.2011