Pöyry suuntaa fokustaan kehittyville markkinoille ja uudelleenjärjestelee rakennettaan

Pöyry Oyj, pörssitiedote 12.10.2011 klo 9.00

Pöyryn läsnäolon vahvistamiseksi sekä liiketoiminnan kehityksen nopeuttamiseksi Aasiassa Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmän nykyinen johtaja Andy Goodwin on nimitetty Aasian toiminnoista vastaavaksi johtajaksi. Hän siirtyy Pöyry-konsernin Thaimaan toimistoon, joka sijaitsee Bangkokissa. Goodwin jatkaa Pöyryn johtoryhmässä ja raportoi toimitusjohtaja Heikki Maliselle.

Meneillään olevan strategia-arvioinnin seurauksena on myös päätetty yhdistää Vesi ja ympäristö ja Kaupunki ja liikenne liiketoimintaryhmät. Tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja hyödyntää synergiaetuja julkista sektoria palvelevien suunnitteluyksiköiden kesken. Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmän nykyinen johtaja Martin Bachmann on nimitetty uuden Kaupunki-liiketoimintaryhmän johtajaksi.

Uusi liiketoimintaryhmärakenne ja nimitykset tulevat voimaan 1.1.2012. Pöyryn raportointi vuoden 2012 ensimmäiseltä neljännekseltä laaditaan ja esitellään uuden liiketoimintaryhmärakenteen mukaisesti. Uuden liiketoimintaryhmärakenteen vuoden 2011 pro forma -luvut toimitetaan vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:
”Investointien pitkän aikavälin näkymät ovat kehittyvillä markkinoilla hyvät. Aasian osuutta yhtiön liiketoiminnasta on kasvatettava. Nopeutamme liiketoiminnan kehitystä Aasiassa lisäämällä ylimmän johdon läsnäoloa alueella. Tavoitteemme on keskittyä omistajan tai urakoitsijan edustajan suunnittelupalveluiden myyntiin sekä EPCM- ja EPC -projekteihin. Andy Goodwinilla on kattava osaaminen Pöyryn liiketoiminnoista ja tarjonnasta. Hän on työskennellyt aikaisemminkin Aasiassa ja vastaa nyt liiketoiminnan kehittämisen nopeuttamisesta.

Jatkamme strategia-arviointia saadaksemme aikaan uusia ratkaisuja, joilla voimme parantaa kilpailukykyä julkisen sektorin suunnitteluliiketoiminnassa. Osana tätä toimenpidettä yhdistämme Vesi ja ympäristö sekä Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmät saman johdon alle. Martin Bachmann on työskennellyt 15 vuotta Pöyryllä palvellen julkisen sektorin asiakkaita, ja ottaa vetovastuun entistä paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi.”

Lisätietoja antavat:
Pöyry tukee energiantuotannon kehittämistä Pohjois-Vietnamissa

Lehdistötiedote 1.11.2011. Pöyryn Energia-liiketoimintaryhmä on saanut Vietnam Electricityltä tilauksen Mong Duong 1 -hiilivoimalahankkeen kakkosvaiheeseen liittyvistä suunnittelun konsultointipalveluista. Toimeksiannon arvo on 8,0 miljoonaa euroa, ja se sisältyy Pöyryn neljännen kvartaalin tilauskantaan.

Vietnam Electricity aikoo rakentaa Mong Duongiin 1000 megawatin hiilivoimalan, jossa on kaksi voimantuotantoyksikköä. Pöyryn kattava toimeksianto käsittää suunnitelmien arvioinnin, rakennustöiden valvonnan, ympäristövaikutusten seurannan sekä väestön uudelleenasuttamissuunnitelman toteutuksen valvonnan. Yhtiö tarjoaa myös takuuaikaista käyttötukea, tietotaidon siirtoa sekä koulutusta. Palveluiden kesto on 71 kuukautta.

Mong Duong 1 -hanke on tärkeä osa Vietnamin pyrkimyksiä vähentää pulaa sähköenergiasta erityisesti maan pohjoisosassa. Hanke kasvattaa lämpövoimantuotantoa alueella ja auttaa näin vakauttamaan sähkön saatavuutta erityisesti kuivana kautena. Hanke on suunniteltu täyttämään Aasian kehityspankin ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia koskevat vaatimukset.

Lisätietoja antavat:
Vesitalous-uutiskirjeMarraskuu 201131.12.2011