Luotettavaa mittausdataa likaisimmastakin jätevedestä

ILMOITUS

MITTALAITTEET LIKAANTUVAT, KOSKA MITATAAN MITÄ MITATAAN

Huoli ympäristöstä asettaa vaatimuksia jätevedenpuhdistamoiden tehokkuudelle ja luotettavalle toiminnalle. Yllättävät muutokset tulevan jäteveden laadussa saattavat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä puhdistusprosessiin. Jatkuvatoimisen mittauksen avulla prosessihäiriöt saadaan selville ja niihin voidaan myös varautua ennakoivasti. Tulosten perusteella poikkeavien jätevesien lähdettä voidaan tarkemmin selvittää laboratorioanalyysien avulla.

Teollisuuden jätevesien mittaaminen ei yleensä ole jatkuvatoimista, vaan jätevesisopimuksissa pysymistä valvotaan ajoittaisilla laboratorioanalyyseillä. Jatkuvatoimisen mittauksen avulla laboratorioanalyysien määrää on mahdollista vähentää ja silti saada tarkempi kuva jäteveden laadun vaihteluista.

Jatkuvatoimisen mittauksen avulla puhdistusprosessin parametreja pystytään seuraamaan, mikä mahdollistaa prosessin optimaalisen säädön parhaan mahdollisen puhdistustuloksen saavuttamiseksi. Erityyppisten jäte- ja prosessivesien analysoinnissa laitteiden likaantumisesta johtuva mittausepävarmuus on kuitenkin alalla yleisesti hyväksytty tosiasia.

Optoseven Oy:n kehittämä FSA-CT1000 analysaattori mittaa jätevedestä UV-COD- ja sameuspitoisuuksia, jolloin saadaan kattava kuva jäteveden laadusta. Toisin kuin perinteiset jäteveteen upotettavat sondityppiset mittalaitteet, FSA-CT1000 analysaattori pumppaa näytteen sisäänsä mittauskennoon analysoitavaksi. Sisäisen mittauskennon avulla järjestelmän likaantuminen saadaan hallintaan ja automaattinen nollapistekalibrointi tulee mahdolliseksi. Kattava itsediagnostiikka pystyy kertomaan kuinka puhdas mittauskenno on, joten tulosten luotettavuus voidaan myös varmistaa jatkuvatoimisesti.

Näytettä ottavana analysaattorina Optoseven FSA-CT1000 voidaan varustaa myös monipistejärjestelmällä, jolloin yhdellä analysaattorilla voidaan mitata vesiä eri kohdista seurattavaa prosessia.

Lisätietoja: www.optoseven.com

Vesitalouden uutiskirjeMaaliskuu 202031.3.2020