Vesivaroja ja terveyttä koskevat linjaukset päivitetty

Veden välityksellä leviävien sairauksien ehkäiseminen edellyttää toimivaa talousvesihuoltoa ja sanitaatiota sekä tehokasta vesivälitteisten epidemioiden seurantaa.

Koska vesihuoltoa uhkaavat monet tekijät, kuten ilmaston muuttumisen mukana tulevat sään ääri-ilmiöt, on riskienhallinta tärkeää uhkien ennakoinnissa, poistamisessa ja vähentämisessä.

Suomi on nyt sosiaali- ja terveysministeriön johdolla päivittänyt kansalliset tavoitteet, jotka edistävät kansainvälisen vesivaroja ja terveyttä koskevan sopimuksen toimeenpanoa. Työhön ovat osallistuneet myös THL:n asiantuntijat.

Vesihuollon kehittämistä tukevat mm. seuraavat tavoitteet:

Kansainvälinen sopimus on alun perin laadittu vuonna 1999. Se tähtää veden välityksellä leviävien sairauksien ehkäisemiseen, rajoittamiseen ja vähentämiseen Euroopassa, Keski-Aasiassa ja Kaukasiassa.

Tavoitteet on päivitetty laajana poikkihallinnollisena yhteistyönä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimenpideohjelman mukaisiksi. Päivitetyt tavoitteet ovat linjassa lainsäädännön sekä vesiensuojelussa ja terveydensuojelussa tapahtuneen kehityksen kanssa. Tavoitteet on asetettu vuoteen 2030.

Lisätietoja

Vesivaroja ja terveyttä koskeva pöytäkirja vuoden 1992 yleissopimukseen maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisen järvien suojelusta ja käytöstä (pdf)

Vesitalouden uutiskirjeJoulukuu 201931.12.2019