Venlan tunnuslukuraportti 2018 on ilmestynyt

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä (Venla) on web-pohjainen järjestelmä ja se on tarkoitettu Vesilaitosyhdistyksen (VVY) varsinaisille jäsenille. Laitosten itse ylläpitämä vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä perustettiin vastaamaan viranomaisten tiedon tarpeisiin.

Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2006 lähtien. Suomi on niiden harvojen Euroopan maiden joukossa, jossa vesihuoltoalalla ei ole tahoa, joka valvoisi vesihuoltolaitosten palvelutasoa ja palveluista perittävän hinnan tasoa.

Tunnuslukuraporttiin on vuodesta 2017 lähtien lisätty Vesihuollon tila – raportti, jossa vesihuollon tilaa vertaillaan kuuden keskeisen tunnusluvun osalta laadittujen kriteerien perusteella. Talousveden osalta lasketaan kolmen tunnusluvun pisteet ja jäteveden osalta kolmen tunnusluvun pisteet yhteen. Kullakin tunnusluvulla on tietyt kriteerit vihreään, keltaiseen tai punaiseen väriin sekä kullakin tunnusluvulla omat painokertoimensa. Vesihuollon tila -raportissa on mukana 211 vesihuoltolaitosta.

Vuoden 2018 tunnuslukurapotti on maksuton julkaisu, sen voi ladata VVY:n kotisivuilta tästä: Tunnuslukuraportti 2018, pdf-tiedostona.
Vesilaitosyhdistys. Helsinki 2019. 57 sivua.

Vesitalouden uutiskirjeLokakuu 201931.10.2019