Norovirus oli yleisin elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden aiheuttaja 2014-16

Suomessa raportoitiin 144 elintarvike- ja vesivälitteistä epidemiaa vuosina 2014–2016. Epidemioissa sairastui yhteensä lähes 4 000 henkilöä. Norovirus oli yleisin epidemioiden aiheuttaja, kuten aikaisemminkin 2000-luvulla. Tavallisin epidemioita aiheuttava bakteeri oli kampylobakteeri. Suurimmat epidemiat aiheutuivat ravintolaruokailun, uimaveden ja talousveden välityksellä. Tiedot käyvät ilmi Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat Suomessa vuosina 2014–2016 –raportista.

Epidemioiden yleisimmät tunnistetut välittäjäelintarvikkeet olivat kasvikset ja kasvistuotteet. Suurimmassa osassa epidemioista välittäjäelintarvike jäi kuitenkin tuntemattomaksi tai välittäjäksi epäiltiin useita ruokia. Epidemian syntyyn vaikutti usein elintarvikkeen virheellinen säilytyslämpötila, tartuntaa kantavan keittiötyöntekijän osallistuminen ruoanvalmistukseen ja puutteellinen käsihygienia. Talousvesiepidemiat johtuivat useimmiten sateiden jälkeisestä pohjavesien saastumisesta. Uimavesiepidemioiden yleisin syy oli ihmisten aiheuttama veden tai rannan saastuminen.

Käsienpesu ennen ruuanlaittoa, ruokailua ja WC-käynnin jälkeen ehkäisee vatsatautia. Vatsatautia sairastavan ei tule osallistua ruoanlaittoon. Hyvä henkilökohtainen hygienia ehkäisee epidemioita myös uimarannoilla.

Epidemiaselvityksen tavoitteena on estää epidemian leviäminen ja ennaltaehkäistä uusien epidemioiden syntyminen. Paikallisten epidemioiden selvittämisestä vastaa kunnallinen selvitystyöryhmä. Apua selvitystyöhön tarjoavat muun muassa Ruokavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätietoja

Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat Suomessa vuosina 2014–2016 

Vesitalouden uutiskirjeElokuu 201930.8.2019