HSY toimii puhtaamman Itämeren puolesta

Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien vuonna 2007 käynnistämän Itämerihaasteen tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan sekä paikallisesti kaupunkien lähivesillä että koko Itämeren piirissä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on sitoutunut Itämerihaasteeseen uudelleen viideksi vuodeksi 2019-2023. Se on toteuttanut toimenpideohjelmaansa jo kahden kauden ajan ja kolmas käynnistyi vuosiksi 2019-2021.

HSY:n kolmannen kauden Itämeriohjelma perustuu kuntayhtymän uuteen strategiaan. Kolmen vuoden ohjelman toimenpiteet on jaoteltu seitsemään teemaan, joiden ryhmittely on aiempien ohjelmakausien mukainen:

1) investointien hallinta
2) hule- ja ylivuotovesien hallinta
3) hajakuormituksen vähentäminen
4) tutkimushankkeet
5) tietoisuuden lisääminen
6) kansainvälinen yhteistyö
sekä uutena teemana
7) Itämeren vaelluskalojen vaellusesteiden poistaminen.

– Toimenpideohjelma kokoaa yhteen strategisista tavoitteistamme erityisesti Itämereen vaikuttavat tehtävämme. Vaelluskalojen vaellusesteiden poistaminen on tullut mukaan uudeksi teemaksi ohjelmaamme, kertoo toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Hankkeet ovat sellaisia, jotka sekä maantieteellisesti että toiminnallisesti kuuluvat HSY:n vastuulle eivätkä sen jäsenkaupunkien vastuulle. Useita teemoja kuitenkin edennetään yhteistyössä kaupunkien kanssa.

Lisätietoa Itämerihaasteesta itamerihaaste.net – sivustolta, josta löytyvät muun muassa kaikki haasteen allekirjoittaneet tahot. Mukana on jo yli 270 eri organisaatiota omilla toimenpiteillään.

Vesitalouden uutiskirjeElokuu 201930.8.2019