Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrä alueella näkyy suoraan jätevesissä

Seitsemän Euroopan maan vertailu osoittaa, että jätevesiin päätyy bakteereille antibioottivastustuskyvyn tuottavia geenejä suorassa suhteessa antibioottiresistenssin yleisyyteen alueella. Modernit jätevedenpuhdistamot näyttävät kuitenkin poistavan antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja vedestä tehokkaasti.

Kun ihmiset käyttävät antibiootteja, antibioottijäämät ja ihmisten kantamat antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit päätyvät vessoista jätevesiin. Voisivatko jätevedenpuhdistamot siis toimia antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien hautomoina? Antibioottijäämät ja erilaiset bakteerit kun sekoittuvat puhdistamoiden vesissä, ja sekoittuminen voi lisätä vastustuskykyisten bakteerien määrää.

Uusi kansainvälinen tutkimus vertailee ensimmäistä kertaa bakteereille antibioottivastustuskyvyn tuottavien geenien määrää eri Euroopan maiden jätevedenpuhdistamoissa. Tutkimuksessa vertaillut maat ovat Suomi, Norja, Saksa, Irlanti, Espanja, Portugali ja Kypros.

Tulokset osoittavat, että antibiooteille vastustuskyvyn tuottavien geenien määrä jätevesissä vastaa antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrää alueen potilasnäytteissä sekä antibioottien käyttöä alueella.

Toisaalta hyvin toimivat, uudet jätevedenpuhdistamot eivät näytä lisäävän antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrää peloista huolimatta. Päinvastoin: modernit puhdistamot näyttävät tuhoavan niitä varsin tehokkaasti.

Tutkimuksessa oli kuitenkin viitteitä siitä, että joissakin oloissa puhdistamo saattaa myös lisätä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien eli antibioottiresistenssin määrää. Tutkimuksen 12 jätevedenpuhdistamosta yhdessä antibiooteille vastustuskyvyn tuottavien geenien suhteellinen määrä lisääntyi puhdistusprosessin aikana.

Suomesta kansainvälisen tutkimusryhmän työhön osallistui mikrobiologi Marko Virran tutkimusryhmä maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Tutkimus on julkaistu Science Advances -tiedelehdessä.

Vesitalouden uutiskirjeMaaliskuu 201931.3.2019