ROTI 2019 julkistettiin

Rakennetun omaisuuden tila ROTI on puolueeton asiantuntijoiden arvio rakennetun omaisuuden tilasta. ROTI 2019 -raportissa on tarkasteltu rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita kuuden paneelin kautta. Ne ovat rakennukset, liikenneverkot, yhdyskuntatekniset järjestelmät, koulutus ja kehitys, digitaaliset ratkaisut sekä arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide. Erityisteemana vuonna 2019 on kaupungistuminen.

Ensimmäinen ROTI ilmestyi vuonna 2007, jonka jälkeen se on ilmestynyt joka toinen vuosi. Vuoden 2019 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. Lisäksi VTT on tehnyt raportin tilasto- ja faktapäivitykset sekä kansainväliset vertailut.

Yhdyskuntatekniikan osassa raportti toteaa, että Suomen vesihuolto on hyvällä tasolla ja suomalainen vesijohtovesi on laadultaan EU-maiden kärkitasoa. Verkostojen rapistuminen ja kasvava saneeraustarve lisäävät kuitenkin huolta vesihuollon toimintavarmuudesta ja laadusta tulevaisuudessa. Viemäriverkostoista 12 prosenttia ja vesijohtoverkoista kuusi prosenttia on erittäin huonossa kunnossa. Vesihuolto-omaisuuden hallintaa on parannettava merkittävästi sekä panostettava jatkossa verkostojen riittävään ja hallittuun saneeraukseen.

Hulevesien monipuoliset viivytys- ja käsittelymenetelmät on otettava käyttöön. Tällöin hulevesistä aiheutuvia määrällisiä ja laadullisia haittoja voidaan ehkäistä sekä edistää kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja vähentää puhdistamolle päätyvää jätevesimäärää. Vaikka jätevedenpuhdistuksessa on jo osittain tartuttu lääkejäämiin ja mikromuoveihin, täytyy osaamista edelleen vahvistaa.

ROTI antaa vesihuollolle arvosanan 8-. Vaikka vesihuollon kokonaistila on hyvä, huoli vesihuoltoverkostojen tilan rapautumisesta kasvaa etenkin pienemmissä kunnissa. Verkostoihin liittyvässä tiedonhallinnassa on isoja puutteita, sillä sähköiset verkkotietojärjestelmät puuttuvat suurimmalta osalta vesihuoltolaitoksia. Varsinaisia vesihuollon omaisuudenhallinnan suunnitelmia on toistaiseksi
vielä hyvin harvalla vesihuoltolaitoksella. Keskustelu vesihuoltoalan rakennemuutoksen tarpeesta on voimistunut. Vesihuoltolaitosten yhteistyön ja uudenlaisten palvelukonseptien lisääntyessä edellytykset verkostosaneerausten, omaisuudenhallinnan, digitalisaation ja muiden toimintavarmuutta ja palvelutasoa parantavien kehitysaskelten varmistamiseksi paranevat.

Koko raportti: www.roti.fi

Vesitalouden uutiskirjeMaaliskuu 201931.3.2019