Suomen Vesiyhdistys ry:n Maailman vesipäivän seminaari

Vesi on edellytys kestävälle kehitykselle, hyvinvoinnille ja vakaalle yhteiskunnalle. YK:n vuoden 2019 Maailman vesipäivän teemana on ”Ketään ei jätetä” (Leaving no one behind). Teema korostaa kansainvälisesti sovittujen Kestävän kehityksen tavoitteiden periaatetta, jonka mukaisesti turvallinen vesi ja sanitaatio kuuluvat kaikille. Suomen Vesiyhdistyksen seminaarissa kartoitetaan, mitä tämä tarkoittaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten vähemmistöjen ja pakolaisten näkökulmasta ja mitä Suomessa asialle voidaan tehdä. Aihetta tarkastellaan niin kansallisten kuin kansainvälistenkin esimerkkien kautta.

Aika: 22.3.2019 klo 13.00 alkaen

Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ohessa, tervetuloa!

Suomen Vesiyhdistys ry. yhteistyökumppaneina ovat tänä vuonna Aalto-yliopisto, Käymäläseura Huussi ry, Suomen ympäristökeskus
(SYKE) ja Tampereen yliopisto. Tilaisuutta tukee Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Vesitalouden uutiskirjeHelmikuu 201928.2.2019