MVTT tukee vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusta Oulun yliopistossa

Maa- ja vesitekniikan tuki ry on vuonna 2018 myöntänyt apurahoja yhteensä 331 000 euroa Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikölle sekä yksikössä työskenteleville tutkijoille. Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö koostuu 30 tutkijasta, joiden tutkimusalat ovat hydrologia, vesitalous, vesihuolto ja ympäristötekniikka.

Varat kohdistetaan vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen tukemiseen. Tuetut hankkeet olivat:

Maa- ja vesitekniikan tuelta saatiin rahoitusta myös kolmen tohtorikoulutettavan väitöstutkimuksen tukemiseen liittyen lumihydrologiaan, pohjavesikartoitukseen ja kaupunkihydrologiaan, matka-apurahoitusta sekä tukea ISCORD 2019 ”Cold Regions Development” symposiumin järjestämiseen Oulussa 17-19 Kesäkuuta (https://www.ril.fi/en/events/iscord-2019.html).

Vesitalouden uutiskirjeJoulukuu 201830.12.2018