Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseen merkittävä lisärahoitus budjettiriihessä

Hallitus päätti budjettiriihessä esittää Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi 15 miljoonaa euron lisärahoitusta vuodelle 2019. Hallitus käynnistää ohjelman Itämeren ja vesien tilan parantamiseksi, minkä määrärahat ovat yhteensä 45 miljoonaa euroa vuosina 2019-2021. Rahoituksella vahvistetaan myös Itämeren tilan tutkimusta, esimerkiksi hyödyntämällä peruskorjatun merentutkimusalus Arandan käyttöä.

Ympäristöministeriö on valmistellut tehostettua vesiensuojeluohjelmaa, joka nojaa yhteistyöhön vesistöjen valuma-alueiden toimijoiden kesken. Ohjelman toimilla vähennetään maatalouden ravinnekuormitusta ottamalla laajasti käyttöön uusia menetelmiä kuten kipsinlevitys, rakennekalkitus ja kuidut. Varoja kohdennetaan myös kaupunkivesien kestävään hallintaan. Kaupunkien hulevesien käsittelyssä käytetään luontopohjaisia ratkaisuja kuten kosteikkoja ja muunlaista ympäristön luonnonmukaista rakentamista.

Vesiensuojeluun saadun rahoituksen avulla päivitetään myös selvitys Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä sijaitsevista öljyä sisältävistä hylyistä. Lisäksi korkean riskin hylkyjä voidaan tyhjentää öljystä.

”Sisävesiemme ja Itämeren tila on huolestuttava, mistä saimme muistutuksen tänä kesänä. Tarvitsemme vauhtia suojeluun, jotta vesiluontomme voisi hyvin ja pystyisimme nauttimaan vesistämme”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn rahoitus alueiden hankintaan säilyy nykytasolla eli 16 miljoonassa eurossa.

Metsähallituksen luontopalveluille esitetään kansallispuistojen hoidon ja käytön edistämiseksi 1,9 miljoonaa euroa, mistä ympäristöministeriön osuus on 1,5 miljoonaa euroa.

Valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon esitetyt korkotukivaltuudet säilyivät tämän vuoden tasolla 1,41 miljardissa eurossa. Tämän arvioidaan mahdollistavan noin 9 000 uuden asunnon rakentaminen. Samalla tuetaan hallituksen tavoitetta puolittaa asunnottomuus vuoteen 2022 mennessä. Lisäksi kohtuuhintaisen asuntotarjonnan lisäämiseksi A-Kruunu Oy:tä pääomitetaan 50 miljoonalla eurolla Valtion asuntorahastosta. Pääomituksen ansiosta A-Kruunu Oy voi kaksinkertaistaa tuotantonsa ja laajentaa sitä Helsingin seudun lisäksi myös muille kasvaville kaupunkiseuduille.

Ilmastoystävällistä rakentamista edistävä puurakentamisen ohjelma sai 2 miljoonaa euroa.

Luvut ovat lopullisia vasta valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen. Talousarvioesitys esitellään valtioneuvoston yleisistunnolle 17. syyskuuta.

Vesitalouden uutiskirjeElokuu 201831.8.2018