Ramboll mukana ratkaisemassa Kapkaupungin vesikriisiä

Ramboll auttaa Kapkaupunkia sen pyrkimyksissä normalisoida vesihuolto tunnistamalla runsastuottoisia pohjavesialueita ja esittämällä suunnitelman, jossa yksityisellä maalla oleva pohjavesi otettaisiin mukaan kaupungin vesihuoltojärjestelmään.

Etelä-Afrikassa sijaitsevassa 3,7 miljoonan asukkaan Kapkaupungissa on todellinen vaara veden loppumisesta. Kaupunki saa juomavetensä yleensä pintavedestä, mutta pitkäaikaisesta kuivuudesta johtuen pintavesivarastot ovat nyt alle 26 prosenttia kapasiteetista. Se päivä, jona tämä osuus laskee 13,5 prosenttiin, julistetaan ”Day Zeroksi”. Hanaveden tulo katkeaa, veden säännöstely muuttuu pakolliseksi ja ihmisten on haettava vetensä yhdestä vesipisteestä, joita on eri puolilla kaupunkia vain 200. Aluksi Day Zeron odotettiin tulevan eteen heinäkuun puolivälissä. Nyt sitä on lykätty myöhemmäksi vuonna 2018, mikä antaa paikallisille viranomaisille hieman lisäaikaa lisätä vesilähteitä pohja- ja merivedestä.

 Tanskan ulkoministeriö sekä ympäristö- ja elintarvikeministeriö ovat antaneet Rambollille tehtäväksi tunnistaa mahdolliset runsastuottoiset pohjavesialueet ja paikantaa olemassa olevat tarkastuskaivot, jotka voidaan nopeasti valjastaa vesihuollon käyttöön tai joista voi tulla tärkeitä varastoja tulevina kuivina kausina.

 Kapkaupungissa on jo 22 000 rekisteröityä porakaivoa. Pohjavesi on kuitenkin yksityisesti käytettävissä oleva resurssi, ja sen vuoksi Ramboll selvittää lainsäädännön asettamia rajoituksia keskittyen yksityisillä mailla sijaitseviin porakaivoihin ja luo suunnitelman sopivien ratkaisujen toteuttamiseksi.

– Olemme iloisia voidessamme auttaa Kapkaupunkia tällaisessa kriittisessä tilanteessa, ja toivomme, että selvityksemme ja ratkaisumme edistävät merkittävästi entistä kestävämmän vesihuoltostrategian luomista tulevaisuutta varten, kertoo Rambollin Vesi-toimialan vesivarojen asiantuntija Jan Kürstein

Lisäksi Ramboll oli mukana äskettäin alueella vierailleessa Ruotsin hallituksen valtuuskunnassa, jonka tarkoituksena on kehittää vesihuollon turvallisuuteen liittyviä yhteistyöhankkeita paikallisviranomaisten ja -konsulttien kanssa. Nämä hankkeet koskevat myös Kapkaupungin itäpuolella sijaitsevaa Edenin kuntaa, joka kärsi vakavasta kuivuudesta vuosina 2009 ja 2010 ja joka nyt pyrkii entistä enemmän ennakoimaan veden toimitusvarmuutta.

Vesitalouden uutiskirjeHuhtikuu 201830.4.2018