Lääkkeet pois Itämerestä

Lääkkeetön Itämeri -kampanja kannustaa laulaja Mira Luodin ja näyttelijä Tommi Korpelan johdolla kuluttajia viemään vanhat ja ylijääneet lääkkeensä apteekkeihin sen sijaan, että ne heitettäisiin viemäriin. Kampanja haastaa kaikki mukaan toimimaan puhtaamman Itämeren puolesta.

Reilu kymmenen vuotta sitten kotitalouksissa heitettiin noin 27 000 kg ylijääneitä ja vanhentuneita lääkkeitä lavuaariin ja vessanpönttöön. Tilanne on saattanut parantua, mutta uutta tutkimustietoa ei ole. Viemäriin joutuneet lääkkeet kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoihin, joita ei ole suunniteltu poistamaan lääkejäämiä. Osa lääkejäämistä kulkeutuu edelleen vesistöihin, missä niillä on vaikutuksia vesieliöihin.

Lääkkeetön Itämeri -kampanjaa vietetään 15.1.–15.2.2018. Kampanja näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa, jossa julkaistaan lähes päivittäin uusia sisältöjä, muun muassa videoita ja kuvia. Kaikkia sisältöjä saa käyttää ja jakaa vapaasti.

Kampanjan kanavat ovat:

www.laakkeetonitameri.fi

Facebook: Lääkkeetön Itämeri

Twitter: @Vieapteekkiin.

Kampanjan toteuttaa viestintätoimisto Cocomms ja sen ovat mahdollistaneet HSY, Helsingin kaupunki, Apteekkariliitto, Pihlajalinna, Tamro sekä lääkeyhtiöt MSD ja GSK. Kampanjan asiantuntijana toimii Suomen Ympäristökeskus SYKE ja suojelijana John Nurmisen Säätiö.

Vesitalouden uutiskirjeTammikuu 201831.1.2018