VTT kehitti kertakäyttöisen optisen testausalustan haitallisten mikrobien tunnistamiseen

Elintarvikkeiden ja juomaveden haitalliset mikrobit ja myrkylliset pienmolekyylit voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja ympäri maailmaa. VTT:n tutkija Sanna Uusitalo on kehittänyt väitöstyössään kertakäyttöisen optisen testialustan käyttöä mikrobin tunnistuksessa. Menetelmällä haitalliset mikrobit ja myrkyt pyritään tunnistamaan nykyistä kustannustehokkaammin.

Uusitalo kehitti mikrobisolujen optista tunnistusta Raman-spektroskopialla kasvattamalla mittausherkkyyttä SERS (surface-enhanced Raman scattering) -vahvistuksen avulla. SERS-mittaus perustuu Raman-sirontaan, jonka intensiteettiä kasvatetaan metallin vapaiden elektronien värähtelyllä. Menetelmällä voidaan tunnistaa mitattava näyte joissain tapauksissa jopa yhden molekyylin tarkkuudella. Kertakäyttöinen SERS-mittausalusta kuvioitiin rullalta rullalle -valmistusmenetelmällä ja pinnoittamalla alusta ohuella kultauksella.

”Mitä herkemmäksi SERS-menetelmä kehittyy haastavissa solumittauksissa, sitä useammissa sovelluksissa sitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Se tarjoaisi nopean ja yksinkertaisen menetelmän mikrobitunnistukseen perinteiseen soluviljelyyn verrattuna ja mahdollistaisi nopean mikrobin tunnistuksen esimerkiksi ruokamyrkytystapauksissa tai nopean puhtausanalyysin elintarviketeollisuuden valmistuslaitteistoista”, Uusitalo toteaa.

Hän arvelee, että ensimmäisenä menetelmä yleistyy räjähdeainetunnistuksessa tai ympäristömyrkkyjen analyysissä. Nykyään onkin jo olemassa markkinoilla kannettavia Raman-mittauslaitteita suurempien näytemäärien analysointiin. Tulevaisuuden kehitystyöllä päästäneen myös kannettaviin SERS-mittalaitteisiin, joilla pystytään mittaamaan hyvin matalia näytemääriä.

Uusitalon Raman-spektroskopiaan keskittyvä väitöstyö ”Detection of small molecules and microbial cells by surface-enhanced Raman spectroscopy using roll-to-roll produced substrates” tarkastettiin 24.11.  Oulun yliopistossa.

Vesitalouden uutiskirjeMarraskuu 201730.11.2017