Valtioneuvosto hyväksyi Suomen Itämeren alueen strategian

Valtioneuvosto hyväksyi yleisistunnossaan torstaina 2.11.2017 Suomen Itämeren alueen strategian. Strategian tavoitteena on määritellä mihin suuntaan Suomi tahtoo lähitulevaisuudessa Itämeren aluetta kehittää. Strategiassa esitetyn vision mukaan puhdas Itämeri ja elinvoimainen meriluonto ovat turvattuja ja kestävästi hyödynnettyjä voimavaroja. Itämeren alueen tulee kasvattaa osaamistaan ja hyödyntää resurssejaan toimien kestävän kehityksen edelläkävijänä. Itämeren alue on vakaa ja turvallinen.

Strategia kattaa Suomen Itämeri-politiikan strategiset painopisteet. Sen mukaan Suomi toimii aktiivisesti, jotta Itämeren alue on maailmanlaajuisesti edelläkävijä bio- ja kiertotaloudessa ja uuden teknologian hyödyntämisessä. Suomi on myös aktiivinen toimija, jotta alueesta kehittyy malliratkaisujen tuottaja turvalliseen ja puhtaaseen merenkulkuun, meriteollisuuteen ja merellisen ympäristön kestävään käyttöön.

Itämeren alueen suurimpina haasteina nähdään meriympäristön hyvän tilan saavuttaminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset, kaupungistuminen ja väestörakenteen muutos sekä EU:n eri politiikkojen, kuten koheesiopolitiikan rahoitukseen kohdistuvat paineet. Alueen selkeitä vahvuuksia ovat yhteiskuntien vakaus, hyvä koulutustaso, pitkä yhteistyön perinne, innovatiivisuus ja Itämeren tarjoamat ekosysteemipalvelut. Näitä vahvuuksia hyödyntämällä ja kehittämällä Itämeren alueella on hyvät mahdollisuudet olla kestävän kehityksen edelläkävijä.

Nyt hyväksytyllä valtioneuvoston periaatepäätöksellä Suomen Itämeren alueen strategiasta päivitetään vuonna 2009 laadittu Itämeren haasteet ja Itämeripolitiikka -selonteko.

Suomen Itämeren alueen strategia (vnk.fi)

Vesitalouden uutiskirjeMarraskuu 201730.11.2017